КАУЗАТА „ЗЕЛЕНА“ БИБЛИОТЕКА цели – редуциране на отрицателното влияние върху околната среда,
както и насърчаване на потребителите в създаването на «зелени» навици.
„ЗЕЛЕНОТО“ Е НА МОДА. ТВОЯТА БИБЛИОТЕКА ТЕ ПРИЗОВАВА – БЪДИ „ЗЕЛЕН“!
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата.