ЖИВЕЙ ЗЕЛЕНО! – ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

 

 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

ОТГОВОРНО ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЕКОКАЛЕНДАР

ЕКОСЕЛИЩА И

ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

   

 

ЕКОТУРИЗЪМ

ЗЕЛЕНА МОДА

   

 

ЗЕЛЕНИ НОВИНИ

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...?

 

   

 

ПОТЪРСЕТЕ И В БИБЛИОТЕКАТА

 

 

 

 

ЗЕЛЕНИ НОВИНИ

 

 

СПИСАНИЕ „GOBIO – LIFESTYLE MAGAZINE“  - с онлайн архив от 2013 г.
   
СПИСАНИЕ ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА – българското професионално техническо списание за екология, екоинженеринг и инфраструктура
   
ЕКОЛОГИЧНО СПИСАНИЕ "ЕКО ПРОЕКТ"
   
GREEN LIVING.BG  - зелен начин на живот
   
ЕКО НОВИНИ.BG - обективно за екологията
   
„ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ. УМНИ СЪВЕТИ” промени мисленето си, промени природата
   
НАЙ-ЗЕЛЕНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ
   

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА - информационна платформа, предоставяща на потребителите систематизиран и информиран избор за възможностите за предотвратяване и намаляване на образуваните битови отпадъци, разделното събиране, подготовката за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъчни материали. Обединява пространствени и непространствени данни от различни източници и осигурява лесен достъп чрез ресурсите на глобалната мрежа. Осигурява комбинирано представяне на потребителски ориентирана информация и данни за различен кръг целеви групи, администрация, неправителствен сектор, бизнес и общественост.