Потърсете и в библиотеката

Пестициди

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

 

Василев, Коста Райков и др.

   Как да предпазим водите от замърсяване с пестициди и нитрати / Коста Василев, Галина Христова Гопина - Хаджийска. - София : Медицина и физкултура, 1994. - 23 с.

   

Захаринов, Ботьо Станимиров и др.

   Рекултивация и методи за изследване на почвата / Ботьо Захаринов, Янчо Найденов. - София : НБУ, 2014. - 247 с. : с ил.

   
   Наръчник за безопасно приложение на пестициди и минерални торове около водоизточници  / Галина Христова Гопина и др. ; Под ред. на Коста Василев. - София : Медицина и физкултура, 1994. - 107 с.
   

Стоянов, Ставри

 Пестициди в околната среда и хранителните продукти. Токсично увреждане на човека, клинична картина и профилактика / Ставри Стоянов. - София : Пенсофт, София : ПаблишСанСет - Агри, 1999. - 232 с.

 

 

Радиоактивно и химическо замърсяване

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

Стоянов, Ставри и др.

    Химически вещества в околната среда : Токсично увреждане на черния дроб и имунната система / Ставри Стоянов, Искра Петрова Алтънкова. - София : Пенсофт, София : ПаблишСанСет - Агри, 1999. - 112 с. : с ил.

   

Хайнц, Андреас и др.

    Химия и околна среда : За химици, физици, биолози и геолози / Андреас Хайнц, Гуидо Райнхард ; Прев. от нем. Румяна Джингова ; Предг. Ивелин В. Кулев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000. - 340 с. : с табл., диагр., черт.