Потърсете и в библиотеката

Замърсяване на природните водни източници

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

 

 

Куадра, Кристина и др.

    Замърсени води : [ Комикс ] / Кристина Куадра, Руди Миел ; Худож. Доминик Давид. - [ Страсбург ] : Европейски парламент, 2007. - 40 с. : с цв. ил.

 

   

Кузманова, Красимира и др.

    Качество на водата : Състояние на европейското и българското законодателство - практики и перспективи / Красимира Кузманова, Мария Начева. - [ София ] : Сдружение Природа назаем, 2002. - 20 с. : с ил.

 

   

Цачев, Цачо М. и др.

    Замърсяване на реките в България със суспендирани вещества : [ Изследване ] / Цачо М. Цачев, Калчо Иванов, Димитър Печинов. - София : БАН, 1973. - 120 с. : с к., табл

 

 

Пречистване на отпадъчни води

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

Петру, Адолф

    Промишлени отпадъчни води / Адолф Петру ; Прев. от чешки Т. Цурински. - София : Техника, 1965. - 388 с. : с ил.

   
   Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води  / Румен Арсов и др. - София : Техника, 2017. - 840, 15 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 23 см
   
   Ръководство по пречистване на природни води  / Стоян Бойчев Стоянов и др. - [ 2. стереотип. изд. ]. - София : Техника, 1993. - 180 с. : с черт., сх.
   

Христов, Христо Христов и др.

    Използване и опазване на водите / Христо Христов Христов, Михаил Асенов Михайлов. - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2010. - 325 с. : с ил., табл., сх., диагр.