Потърсете и в библиотеката

Паркове и резервати

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

   Биологично разнообразие в национален парк '' Централен Балкан ''  : Сб. докл. / Отг. ред. Мариета Сакалян. - София : Pensoft, 1999. - XII, 635 с. : с табл., к.
   
    Високопланинска безлесна зона на Национален парк '' Централен Балкан ''  : Биол. разнообразие и проблеми на неговото опазване / Ред. Теньо Мешинев, Алекси Попов. - [ София ] : Фонд. Бълг.-швейц. прогр. за опазване на биоразнообразието, 2000 (София : Pensoft). - XI, 590 с. : с табл. + CD-ROM
   

Волебен, Петер

   Тайният живот на дърветата  / Петер Волебен ; Прев. от нем. Добромила Парушева . - София : Ера, 2017. - 239 с. : с ил. ; 21 см

   

Волебен, Петер

   Чуваш ли как говорят дърветата? : Откривателско пътуване в гората / Петер Волебен . - София : Унискорп, 2023 . - 127 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

Георгиев, Георги Леонидов

    Националните и природните паркове и резерватите в България / Георги Георгиев ; Рец. Светослав Герасимов, Димитър Пеев. - София : Гея-Либрис, 2004. - 296 с. : с табл., цв. сн., к.

   

Георгиев, Георги Леонидов

    Природа под закрила : Националните и природните паркове и резерватите в България / Георги Георгиев ; Рец. Светослав Герасимов, Димитър Пеев. - София : Гея-Либрис, 2010. - 288 с. : с цв. ил., табл., к.

   

Даутов, Николай и др.

   Езерата в Пирин / Николай Даутов, Деян Василев. - Гоце Делчев : Джангалица, 2019. - 292 с. : с сн., табл., к.

   

   Добре дошли по Пътя на слънцето : Дряново . - Габрово : РТА Стара планина, б. г. - 15 с. : с к., сн.

   
   Добре дошли по Пътя на слънцето : Трявна . - Габрово : РТА Стара планина, б. г. - 15 с. : с к., сн.
   

Желев, Петър и др.

    Зеленото богатство на Национален парк ''Централен балкан / Петър Желев, Тодор Гладков ; Снимки Виличка Ганковска и авртори. - София : Геософт, 2004. - 120 с. : със сн.

   
   Защитени природни обекти в Централна Северна България  : Библиографски указател / Състав. Пенка Андреева и др. - [ Ловеч ] : [ УНБ Проф. Беню Цонев ], 1997. - 171 с.
   

Василев, Виктор

    Кратък определител на гръбначните животни на Природен парк ''Българка'' / Състав. Радостина Аръшева, Радостина Пръвчева, ред. Юлиан Маринов, ил. Виктор Василев. - Габрово : ДПП Българка, 2014. - 184 с. : с ил.

   

 

    Кратък определител на полезните растения в Природен парк ''Българка'' / Състав. и ил. Виктор Василев. - Габрово : ДПП Българка, 2015. - 144 с. : с ил.

   
   Наши резервати и природни забележителности  : [ Сборник статии ]: [ Т. 1 ] - / Н. Стоянов и др. - София : Наука и изкуство, 1968 -

    1. - 1968. - 166 с. : с ил., 6 л. ил.

    

   
  Наши резервати и природни забележителности  : [ Сборник статии ]: [ Т. 1 ] - / Н. Стоянов и др. - София : Наука и изкуство, 1968 -  

    2 / М. Тошков и др. - 1970. - 203 с. : с ил.

   
   Наши резервати и природни забележителности  : [ Сборник статии ]: [ Т. 1 ] - / Н. Стоянов и др. - София : Наука и изкуство, 1968 -

    3 / М. Тошков и др. - 1974. - 168 с. : с ил.

   

Петкова, Вили

    Резерватите в България : Препоръчителен библиографски указател / Състав. Вили Петкова ; Ред. Райна Миткова. - Плевен : Окр. библ. Хр. Смирненски, 1984. - 16 с.

   

Полък, Стив

   Атлас на застрашените райони : [ За юноши ] / Стив Полък ; Прев. от англ. Боряна Гечева. - София : Абагар Холдинг ; Лондон : Белайта прес, 1995. - 64 с. : с цв. ил.

   

Спиридонов, Жеко

   Оазиси на дивата природа : [ Науч.-попул. четиво за защитените природни територии ] / Жеко Спиридонов. - София : Земиздат, 1977. - 192 с. : 68 л. ил.

   

Стоилов, Димитър

   Природа под закрила : [ Монография ] / Димитър Стоилов. - София : Наука и изкуство, 1984. - 260 с. : с ил., сх, сн., табл.

   

Цонев, Росен Тодоров

   Защитени територии и опазване на биологичното разнообразие: Учебник / Росен Цонев. - София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. - 359 с.: с цв. ил.; 24 см