Потърсете и в библиотеката

 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

Устойчиви процеси, устойчиви системи, устойчива околна среда - Academica Books

     Устойчиви процеси, устойчиви системи, устойчива околна среда / Под ред. на Наташа Ваклиева-Банчева . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов , 2020 . - 415 с. : с диагр., табл., к. ;24 см

   

Иванов, Дончо Иванов

     Светогледът за устойчиво развитие / Дончо Иванов . - София : Фондация Национална и международна сигурност , 2017 . - 201 с. : с диагр., ил., табл. ; 20 см . - ( Сигурност)
   

Борисова, Рахила и др.

    Екология и устойчиво развитие  : Учебно помагало за професионални гимназии / Рахила Борисова , Соня Христова Сиракова. - София : Нови Знания, 2005. - 136 с. : с ил., диагр.

 

   

  

Георгиев, Илия Александров и др.

    Екология и устойчиво развитие : [ Учебник за студентите от УНСС - София ] / Илия Александров Георгиев, Милчо Донев Манолов. - София : Унив. изд. Стопанство, 1999. - 226 с. : с табл.

   

Георгиев, Илия Александров и др.

   Състоянието на планетата 2000: Докл. на инст. Уърлдуоч за напредък към устойчивото общество  / Лестър Р. Браун и др. ; Ред. Линда Старк ; Прев. от англ. - София : Книжен тигър, 2000. - 320 с. : с диагр.

   

   Зелени иновации.БГ/ Руслан Стефонов и др  . - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации , 2014 . - 63 с. : с диагр., табл., ш. ; 29 см   

 

   

Краева-Митева, Албена Тодорова и др.

     Екология и устойчиво развитие  / Албена Митева, Зорница Стоянова, Христина Харизанова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017. - 215 с. : с табл., фиг. ; 20 см

 

Скрутън, Роджър

   Зелената философия : Консервативно за екологията / Роджър Скрутън; Прев. от англ. Анелия Янева. - София: Сиела, 2019 . - 380 с.; 23 см

   
   Състоянието на планетата 2007 : Наше бъдеще в градовете   : Доклад на института Уърлдуоч за напредъка към устойчивото общество / Прев. от англ. ; Ред. Линда Старк. - София : Книжен тигър, 2007. - 335 с. : с ил., ш., диагр.
   
   Състоянието на планетата 2008 : Нововведения за устойчива икономика :  Доклад на института Уърлдуоч за напредъка към устойчивостта на обществото  / Ерик Асадуриан и др. ; Ред. Линда Старк ; Прев. от англ. - София : Книжен тигър, 2008. - 352 с. : с ил., табл., диагр. 
   

   Устойчиво развитие на България  = Sustainable development of Bulgaria. - София : Нац. статист. инст., 2009
за 2007. - 2008. - 91 с.: с диагр.

   

   

   Устойчиво развитие на България  = Sustainable development of Bulgaria. - София : Нац. статист. инст., 2009

за 2008. - 2010. - 149 с.: с диагр.    

 

 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

Кискинов, Николай

    Възобновяеми енергийни източници  / Николай Кискинов. - София : Сиела, 2012. - 456 с. : с диагр., табл., к.

   

Консулова, Милка Ганчева

    Възобновяеми енергийни източници / Милка Консулова. - Габрово : Унив. изд. Васил Априлов, 2006. - 232 с. : с ил., табл., ш., диагр., к.
   

Неделчева, Стефка Иванова

    Нетрадиционни и възстановяванеми енергийни източници в електроенергетиката  / Стефка Неделчева. - София : ТУ, 2006. - 119 с. : с ил., сх
   

Парпурова, Стефанка Йорданова

    Комплексно използуване на вторичните енергийни ресурси  : [ Ръководство ] / Стефанка Й. Парпурова. - София : Техника, 1982. - 96 с. : със сч., табл., диагр.
   
   Първа международна работна среща по възобновяеми енергийни източници : 12 - 15 октомври 1994 / Състав. Георги Пчеларов. - София : Стено, 1997. - 167 с. : с ил.
   

Рифкин, Джереми

    Водородната икономика  : Създаване на световната енергийна мрежа и преразпределение на енергията на Земята / Джереми Рифкин ; Прев. от англ. Владимир Ганев. - София : Захарий Стоянов, 2004. - 391 с.

   

Тончев, Георги

    Новата енергия : Фотоволтаици. Ветрогенератори. Водород : Ч. 1 - 2 / Георги Тончев. - София : Фонд. Ековат технологии, 2008 г. –

     1. - 2008. - 176 с.: с табл., сч., диагр.

   

   

Тончев, Георги

    Новата енергия : Фотоволтаици. Ветрогенератори. Водород : Ч. 1 - 2 / Георги Тончев. - София : Фонд. Ековат технологии, 2008 г. –

          2. - 2008. - 152 с.: с табл., сч.

   

Тончев, Георги

    Хидрокинетични електроцентрали  / Георги Тончев. - София : Фондация ''Ековат технологии'', 2006. - 136 с. : с черт., гр., табл.

   

Христов, Христо Недев

    Възобновяеми енергийни източници  / Христо Н. Христов. - Габрово : Унив. изд. Васил Априлов, 2014. - 388 с. : с черт., диагр., табл.

 

 

ЕКООБРАЗОВАНИЕ

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

Барсоти, Елеонора

     Наука и природа / Елеонора Барсоти ; [ Прев. от англ. Албена Агасян ]. - Пловдив : Коала прес, 2017. - 64 с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Въпроси и отговори)
   

   

Дейнс, Кейти

     Защо са ни нужни дърветата?  / Кейти Дейнс; Ил. Дан Тейлър . - София : Фют  , 2022 . - 12 с. : с цв. ил. ; 22 см . - ( Първи въпроси и отговори)

   
Дечев, Захарий и др.
    На зелено училище : Природозащитно образование - теория и практика : [ Монографично изследване ]  / Захарий Дечев, Соня Георгиева. - София : Ни плюс, 2016. - 140 с. : с ил., табл. ; 24 см
   

Драголова, Ели Георгиева и др.

    Екологични ситуации, игри и упражнения : За деца от предучилищна възраст  / Ели Драголова, Маргарита Терзиева. - [ Бургас ] : Димант, 2001. - 32 с. : с ил., 2 л. цв. ил.

   
    Екологично образование : Околната среда и глобално общество  / Авт. на програмата Сюзън Шапиро и др. ; Ред. Сюзън Шапиро, Лайза Пилзиц ; Ил. Унгвари Софи. - [ София ] : [ Изд. център Отворено образование към фондация Отворено общество ], [1995]. - I - ХV, 303 с. : с ил.
   

Краева-Митева, Албена Тодорова и др.  

     Екология и устойчиво развитие  / Албена Митева, Зорница Стоянова, Христина Харизанова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017. - 215 с. : с табл., фиг. ; 20 см
   

   

Космовска, Барбара

     Фред: Борец срещу сушата  / Барбара Космовска . - София : Таймлайнс стор, 2023. - 38 с. : с ил.

   

Космовска, Барбара

     Фред: Кучето екопатрул  / Барбара Космовска . - София : Таймлайнс стор, 2023. - 36 с. : с ил.

   

Лейси, Мина

     Първа книга за природата Текст Мина Лейси ; Ил. Стивън Картрайт, Моли Сейдж ; Прев. Живко Николчев. - София : Фют, 2016. - 48 с. : с цв. ил. ; 28 см
    

   

Маккей, Ким и др.

   Зелена планета : 100 начина децата да спасят Земята  / Ким Маккей, Джени Бонин ; Прев. [ от англ. ] Юлия Чернева ; [ Предг. ] Дейвид дьо Ротшилд. - София : Егмонт България, 2009. - 144 с. : с цв ил.

   

Матеев, Гено

   Природа и морал : [ Изследване ]  / Гено Матеев. - София : ОФ, 1990. - 248 с.,

   

Михов, Никола

   Успехите на естествознанието през XIX век  / Никола В. Михов; С предг. от англ. Методи Попов. - София: Хемус, 1921 . - 68 с.; 18 см

   

   Натура 2000 в образованието : Учебно помагало за СИП и извънкласни дейности от VIII до XII клас : Наръчник за учители / Татяна Митева и др. ; Адапт. Веселин Дробенов ; Ил. Албена Йорданова. - София : Рег. екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България, 2010. - 208 с. : с цв. ил., табл., ш., к. + CD-ROM

    Съдържа: Карта на защитените зони от Натура 2000 в България.

   

Петкова, Ренета и др.

   Зелен буквар / Ренета Петкова, Стефан Манев: София: ИК Труд, 2022 г.. - 144 стр. : с. цв. ил.

 

Книгата може да се чете като се кликне върху заглавието или корицата, формата е pdf.

   

Петраш, Карол

   Чувам земята  : Сезонни занимания за деца / Карол Петраш ; Ил. Доналд Кук ; Прев. [ от англ. ] Евелина Качакова. - София : Техника, 2003. - 188 с. : с ил.
   

Попов, Сава Николов

    Екологична просвета  / Сава Николов Попов-Кипиловски. - В. Търново : Сириус 4, [2003]. - 234 с. : с табл.

   

Порва, Анатолий Иванович

   В преддверието на глобалната катастрофа: Все още имаме шанс / Анатолий Порва. - 2. доп. и прераб. изд. - София : Камея дизайн, 2011. - 232 с. : с цв. ил., табл., сх.; 24 см

   
   Програма за екологично образование в началните училища   / Ред. Силвия Арсова. - [ София ]: [ Фондация ТАЙМ - ЕКОПРОЕКТИ ], 1997. - 91 с. : с табл.
   
   Сборник от методически разработки за интерактивно екологично образование в началната училищна степен   / Ред. Силвия Арсова. - [ София ] : [ Фондация ТАЙМ - ЕКОПРОЕКТИ ], 1997. - 179 с. : с ил.
   

Солобьов, Владимир Сергеевич

    Красотатат в природата и общия смисъл на изкуството / Владимир Сергеевич Соловьов, Прев от ориг. Симеон Андреев. - София : Слънце, 1921. - 109 с., 15 см

   

Френч, Джес

     Къде отива боклукът?: Отпадъци, рециклиране и грижа за нашата планета / Джес Френч; Прев. [от англ.] Габриела Кожухарова. - София: Ракета, [2020]. - 72 с.: с цв. ил.; 29 см

   

Янев, Кирил Иванов

   Ръководство за упражнения по Установени режими на електроенергийните системи / Кирил И. Янев . - [2. изд.] . - София : Висше транспортно училище Тодор Каблешков, 2018. - 121 с. : с табл., сх. ; 21 см

 

 

ЕКОМЕДИЦИНА, ЗДРАВЕ И ОКОЛНА СРЕДА

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

Гейтс, Дона и др.

     Диетата за екологията на тялото: Възстановяване на здравето и изграждане на имунитет/ Дона Гейтс, Линда Шатц; Прев. от англ. Биляна Дукова. - София: Кибеа, 2019. - 392 с.: с табл.;  22 см . - (Серия Здраве)

   

Димков, Райчо Йонков и др.

    Екологична биотехнология / Райчо Димков, Яна Топалова, Ирина Шнайдер. - София : ПъблишСайСет-Еко, 2017. - 384 с. : с ил., табл., сх., [ 8 ] с. цв. ил. ; 24 см

   

Мирчев, Мирчо

    Здравето и околната среда / Мирчо Мирчев. - София : Свободна инициатива, 1997. - 51 с.

   

Йонаш, Йозеф

    Загадките на живота : Кн. 1 - / Йозеф Йонаш ; Прев. [ от чеш. ] Емил Лазаров. - [ София ] : Хайни, 1998 - 

         Кн. 1. Корените на екомедицината : За мъдростта на древната медицина и днешния ден. - 190 с. : с ил.

   

Касабова, Светла Георгиева; Цонев, Цветомир Стефанов

   История за билките от времето на траките / Светла Георгиева Касабова, Цветомир Стефанов Цонев. - София: Магия на българската роза, 2020. - 144 с.

   
Стоянов, Ставри и др.
    Озонов слой и ултравиолетови лъчи : Здравен и екологичен проблем  / Ставри Стоянов Генчев, Никола Златков, Иван Ботев. - София : ПъблишСайСет-Еко, 2003. - 80 с. : с табл., диагр.
   

Стоянов, Ставри

    Тежки метали : В околната среда и хранителните продукти. Токсична картина на човека, клинична, лечение и профилактика / Ставри Стоянов. - София : Пенсофт, София : ПаблишСанСет - Агри, 1999. - 288 с. : с табл.