Потърсете и в библиотеката

 

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

 

 

Глобални изменения на климатите в историята на Земята - Тодор Николов

Николов, Тодор Георгиев

Глобални изменения на климатите в историята на Земята  / Тодор Николов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов  , 2011 . - 392, 8 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

   
Природни бедствия и екологични катастрофи. Изучаване, превенция, защита by Гаро  Мардиросян

Мардиросян, Гаро Хугасов

Природни бедствия и екологични катастрофи : Изучаване, превенция, защита / Гаро Мардиросян . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов  , 2020 . - 357 с. : с

ил., табл., сх. ; 23 см
   

Гор, Ал

    Неудобната истина : Проблемът за глобалното затопляне и какво можем да направим за решаването му / Ал Гор ; Прев. [ от англ. ] Нина Минкова. - София : Младинска книга, 2008. - 325 с. : с ил., диагр.
   

Йотов, Стоян

    Качество на въздуха : Състояние на европейското и българското законодателство - практики и перспективи / Стоян Йотов. - [ София ] : Сдружение Природа назаем, 2002. - 24 с. : с ил., табл., диагр.

   

Клаус, Вацлав

    Синя, а не зелена планета : Кое е застрашено, климатът или свободата? / Вацлав Клаус ; Прев. [ от чеш. ] Петър Златев ; Ил. Jiri Sliva, Ivan Steiger. - София : ИК Международни отношения, 2008. - 215 с. : с ил., диагр.

   

Недева, Деница и др.                  

     Има ли глобално затопляне и има ли човекът принос за това / Деница Недева, Иван Т. Тодоров. - София : Сиела, 2010. - 24 с. : с цв. ил.

   

Ненова, Радка

    Състояние и тенденции на климата в България и емисиите на парникови газове от селското стопанство / Радка Ненова. - Свищов : Акад. изд. Д. А. Ценов, 2017. - 161 с. : с прил., табл., фиг. ; 24 см. - (Библиотека Стопански свят ; N 134)

   

Николова, Нина

    Замърсяване и мониторинг на атмосферния въздух : Учебно ръководство / Нина Николова. - София : Пенсофт, 2008. - 70 с. : с ил., табл., сх.

   

 

    Планетата Земя: Вашият нов пътеводител за света, който наричаме дом / Прев. от англ. Мария Василева. - София : Хомо Футурус, 2020. - 256 с. : с ил.; 20 см

   

Рачев, Георги Дончев

    Климатология : Въпроси и отговори / Георги Рачев. - София : Парадигма, 2018. - 259 с. : с ил., к. ; 21 см

   

Симпсън, Катлийн       

  Аномалиите в климата : Науката се бори с глобалното затопляне и смущаващите метеорологични явления / Катлийн Симпсън ; Консулт. Джонатан Д. У. Кал ; Прев. [ от англ. ] Александър Качин. - София : Егмонт България, 2009. - 64 с. : с цв. ил.

   

Съботинов, Никола Василев

   Лазерът  / Никола Съботинов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов  , 2018 . - 119 с. : с цв. ил., черт ; 22 см

   

   Състоянието на планетата 2009  : Навлизаме в по - топъл свят : Доклад на института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество / Робърт Енгелман и др. ; Ред. Линда Старк ; Прев. [ от англ. ]. - София : Книжен тигър, 2009. - 328 с. : с ил.

     Съдържа:  Справочник на климатичните промени ; Речник; : 39 важни термина за разбиране на измененията на климата / Алис Маккиън, Гари Гарднър. Състоянието на планетата : Преглед на годината;

   

Фирър, Джон

    Променящата се атмосфера : Глобално предизвикателство / Джон Фирър ; Прев. от англ. ез. Маргарита Сиракова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995. - 172 с. : с диагр.

   

Фланъри, Тим

    Господари на климата : История и бъдещо влияние на климатичните промени / Тим Фланъри ; Прев. [ от англ. ]. - София : Книжен тигър, 2007. - 304 с.

    Съдържа:  Контролен списък за климатичните промени., с. 291

   

Хокинг, Мартин Б.     

    Съвременни химични технологии и контрол на емисиите / Мартин Б. Хокинг ; Прев. от англ. Емилия Трифонова, Венко Бешков. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002. - 604 с. : с табл., сх.

   

Хоутън, Джон

    Глобалното затопляне / Джон Хоутън ; Прев. от англ. Валентин Стоянов Казанджиев. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1996. - 224 с. : с ил.

 

 

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

 

Берберова, Ралица

    Природни бедствия в България - състояние и тенденции / Ралица Берберова = Natural disasters on the territory of Bulgaria - State and Trends / Ralitsa Berberova. - София : Нов Български университет, 2012. - 147 с. : с цв. ил.

   

Громан, Джеф

    Неспокойната планета Земя : [ Илюстрована енциклопедия ] / Джеф Громан ; Прев. [ от англ. ] Иванка Савова. - София : Фют, 2002. - 96 с. : с цв. ил.

     Съдържа:  Вулкани; Земетресения; Свлачища; Урагани; Цунами; Огнени стихии; Лавини; Снежни бури; Суши; Екологични замърсявания.

   
   Защита на населението от аварии, природни бедствия и опазване на околната среда  / Д. Драголов и др. - [ 3. прераб. и доп. изд. ]. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007. - 239 с. : с табл., сх.
   

Мардиросян, Гаро Хугасов и др.      

    Природни бедствия : възникване, последици, защита / Гаро Мардиросян, Бойко Рангелов, Атанас Близнаков. - София : Авит консулт, 2011. - 172 с. : с ил., табл., к.

   

Маринов, Борислав и др.      

    Катастрофалното наводнение в Севлиево през 1939 година / Борислав Маринов, Румен Гатев. - Свлиево : М-Прес, 2019. - 112 с. : със сн., табл.

   

Свенсен, Хенрик

    Краят е близо : Историята, рисковете и поуките от природните бедствия / Хенрик Свенсен ; Прев. от норв. Неда Димова-Бренстрьом. - София : Персей, 2010. - 320 с. : с ил.

 

 

ЕКОЛОГИЧНИ КАТАСТОФИ

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

 

Браун, Лестър Р.   

   Светът на ръба : Как да предотвратим екологичния и икономическия колапс / Лестър Р. Браун. - София : Книжен тигър, [2013]. - 240 с.

   

Мардиросян, Гаро Хугасов

    Екокатастрофи : Природни екологични катастрофи / Гаро Х. Мардиросян. - София : Ванеса, 1995. - 237с. : с ил.

   

Мардиросян, Гаро Хугасов

    От Космоса срещу екологичните катастрофи : Моногр. / Гаро Мардиросян. - София : БАН, 1993. - 211с.

   

Мардиросян, Гаро Хугасов

    Природни екокатастрофи и тяхното дистанционно аерокосмическо изучаване / Гаро Мардиросян. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2000. - 388 с. : с ил., сх., диагр., 4 л. цв. ил.