Екообразование

 

  Любопитни факти, свързани с рециклирането

 

Рециклирането е съвременният начин за преодоляване на глобалния проблем с огромните количества боклуци, които се изхвърлят ежедневно. 

 

Причината е, че планетата е на път да се превърне в огромно сметище, което застрашава качеството на живот. Ето защо преработката на отпадъци е успешна крачка за ограничаване на тяхното вредно влияние.

 

Какви проблеми разрешава рециклирането?

Рециклирането е процес, съставен от различни етапи, които  включват събирането, разделянето и последващата преработка на отпадъците. Благодарение на технологичния прогрес в последните десетилетия, съществена част от сметта успява да бъде унищожена или превърната в ценна суровина.

 

По този начин се пестят природни ресурси, правят се икономии за световното стопанство, но най-същественото си остава екологичната полза за съхранение на биосистемите на Земята. 

 

Тоновете боклуци отдавна са започнали да придобиват  застрашителни обеми, което налага повсеместни мерки и законови норми в различните държави по света.

 

Масови еко кампании апелират за отговорно отношение към планетата и целят да се стимулира рециклирането на отпадъците. 

 

Разделното събиране на сметта също е част от усилията за ограничаване на нейните количества. Това подпомага и последващото преработване на различните по вид боклуци, които основно се делят на опасни и неопасни. 

 

Според техния произход те могат да се обособят като промишлени, битови, строителни и други. Друго основно деление на отпадъците е в зависимост от състава им и начините за последващо третиране.

 

Произход на рециклирането

Рециклирането датира от средата на миналия век в отговор на т.нар. консуматорско общество. Появата на различни материали и стоки води след себе си огромни количества ненужни вещи и отпадъци. 

 

Така в 60-те години на 20 век се ражда движение за опазване на околната среда, а от 1970 г. насам се провежда Ден на Земята. 

 

В този период се появява и логото на рециклирането, което символизира основните процеси на процеса – разделно събиране на боклука, преработването му и превръщането на отпадъците в суровини за производство на нови продукти.

 

В последните 50 години все по-активно темата за опазване на околната среда, за преодоляване на климатичните промени и съхранение на здравето на планетата са световни въпроси, с които се ангажират правителствата на развитите държави по света. 

 

През 1994 г. влиза в сила Рамковата конвенция за изменение на климата, която вече е подкрепена от 197 държави. Така те декларират, че се включват в мерките срещу глобалното затопляне, което е резултат от човешката дейност.        

 

Кои страни рециклират най-много?

В Европейският съюз една от най-рециклиращите държави е Германия, следвана от Австрия. В първата страна се преработват над 56 на сто от отпадъците, а във втората – 54%. 

 

Това показват данни на Европейската агенция по околна среда от мащабно проучване, което е извършено през 2017 г. Начело в класацията на най-добре справящите се с рециклирането страни се нареждат също Южна Корея и Уелс със 54% и 52%.

 

В България данни за рециклирането се събират от 2004 г. насам. Сред отпадъците най-висок е делът на хартията и картонът, при който се отмята сериозен процент преработка. Следват пластмасите, стъклото и металите. Данните са на Националния статистически институт от 2017 г.     

 

Изследване в Европа сочи, че през 2016 г. се падат средно по 480 кг генерирани отпадъци на човек годишно. От тях 46 на сто са рециклирани или компостирани, показва статистиката.   

 

  

Интересни факти за отпадъците, които изхвърляме

По отношение рециклирането на отпадъци съществуват редица митове, както и любопитни факти, свързани с рециклирането. Те се отнасят за различните етапи от преработката на генерираните боклуци. Най-общо информациите могат да бъдат разделени според вида на сметта.  

 

Хартията

Хартията и картонените изделия са вид отпадъци, които подлежат на 100% рециклиране. Важно е обаче те да бъдат събрани по правилния начин, т.е. да не бъдат смесвани с други боклуци.

 

Причината е, че по този начин се затруднява тяхната последваща преработка. Рециклирането на хартиените изделия е изключително важно, защото така се съхраняват дърветата, тъй като дървесната маса е основният източник за производство на хартиените влакна.

 

Може би малко популярни са фактите за кутиите от пица, които са един от сериозните замърсители. Поради попадането на отпадъци от мазнини по тях, те стават продукт, труден за преработка. 

 

Все пак те също трябва да попадат при картонените отпадъци, за да стигнат до преработка, вместо директно да отиват на сметището.

 

Стъклото

Стъклените отпадъци са едни от най-подходящите за преработка. От една страна стъклото като опаковка на хранителни продукти може да се използва многократно. 

 

Достатъчно е да бъде изхвърлено в контейнерите за стъкло, след което се обработва със специални продукти за дезинфекция преди да се вложи в нови производство като опаковъчен продукт. 

 

Любопитно е, че една стъклена бутилка се нуждае от цели 1000 години, за да бъде напълно разградена по естествен начин.

 

Пластмасата

Пластмасовите отпадъци крият сериозен риск за околната среда. В световния океан вече има пластмасови боклуци с мащабите на цял остров. 

 

Те крият риск за животинските видове и за водните обитатели, които често ги поглъщат. Редица птици и риби загиват след задавяне с найлонови торбички, капачки и други подобни изделия.

 

В последните десетилетия съществуват различни видове пластмасови изделия, като най-общо те се делят на напълно преработваеми, т.е. може да се рециклират, и на такива, които спадат към опасните отпадъци и изискват специален режим на съхранение.  

 

Електрониката

Старите уреди могат да са опасни за природата, заради отделни елементи в тях. Масово те се предават на пунктовете за цветни метали, за да бъдат разфасовани за последваща преработка. Металните елементи се рециклират в специални пещи, където се претопяват и от тях се правят продукти за производството на нови изделия.

 

Заключение

Качеството на живот на нашата планета е в ръцете на хората, които са отговорни за повсеместното замърсяване. Изискват се съвместни усилия от общността в света, за да се преодолеят вредните последици от генерираните тонове отпадъци. 

 

Спасението на Земята преминава през вариантите за рециклиране като възможност за ограничаване на сметта и за нейното качествено и безопасно преработване.

 

Снимки: Норд Холдинг

Източник: Норд Холдинг

 

 

 

 

Искате да видите отблизо как се рециклира стъкло в България?

 

А, какво ще кажете за една разходка с нашата прекрасна посланичка Рада Бонева, по-позната като Thrift Sheep, която поканихме в сепарираща инсталация и завода за стъклени изделия в Плевен?

 

Проследете целия процес и още интересни факти за стъклото, в блога на Рада:  https://bit.ly/3CINm2r

 

 

 

В час с промените в климата

 

 

 Венелина Величкова 

Климатът неминуемо се променя и докато честотата и силата на екстремните метеорологични явления нарастват, успоредно се увеличава и осведомеността на младите хора по темата. Потвърждават го не едно и две мащабни международни проучвания през последните години. Въпреки това информираността и активността сред децата и младежите по тази важна за бъдещето им тема продължава да бъде предизвикателство, особено щом се стигне до формалното образование.

 

За да помогнат на повече български ученици да навлязат по-навътре в темата с климата, наскоро от Фондация „Заедно в час“ приеха предизвикателството и се заеха да повишат осведомеността сред младите. От организацията стартираха интересен проект, благодарение на който деца и младежи от цялата страна ще имат възможност не просто да научат повече за проблема с климата, но и активно да предлагат решения за справяне с него. Инициативата е финансирана от Европейската климатична фондация и като част от нея се предвижда през започващата през септември учебна година ученици и учители в страната да имат достъп до полезни учебни материали за климатичните промени. Помагалата за 5-12 клас са създадени от експерти на „Заедно в час“ и ще бъдат публикувани и разпространени публично като ресурси на най-големия български сайт за обучителни ресурси за учители Prepodavame.bg. Като част от пилотното тестване на материалите, те вече бяха представени в 12 български училища, а от 19 юли до 5 август ще се използват и в традиционната Лятна академия на фондацията, която се провежда в София.

 

Според мащабно международно проучване на UNICEF, публикувано през ноември 2021 г., близо 80% от младите хора са чували за изменението на климата, но само 56% от тях биха могли да свържат проблема с възможни решения. 44% от анкетираните разглеждат изменението на климата просто като сезонни промени в температурите.

 

Инициативата на „Заедно в час“ не е първата за България, която се опитва да запознае учениците с темата за изменението на климата. Интересното при нея обаче е, че тя не залага на пасивни знания, а провокира учениците да развиват самостоятелно и аналитично мислене и активно да предлагат решения. Според Юлия Мишкова, която е една от основните движещи сили на новата климатична програма в „Заедно в час“, тази инициатива е изключително ценна, защото дава възможност на учителите да адаптират материалите и съответно да работят с тях независимо от предмета, по който преподават. Помагалата са подходящи за добавяне към основното учебно съдържание, както и за обсъждане в час на класа, в допълнителни клубове и СИП-ове, каквито все по-често се срещат в българските училища.

 

„Вече се говори все повече за климатично образование и за т.нар. климатична грамотност. Много световни организации започват да обръщат внимание на важността на това да се обсъждат с учениците тези теми и то от възможно най-ранна възраст. Отвъд индивидуалната отговорност, която със сигурност е много важна, учениците са тези, които ще понасят последствията, от всичко, което се случва в момента и затова е наистина важно да се работи с тях от рано в посока на търсене на решения. Знаем, че за много от проблемите с климата в момента съществуват възможни решения, но има много какво да се желае и накъде да се работи в тази посока. Затова и решихме да насочим част от дейността си именно към промените в климата“, разказва за програмата Юлия Мишкова.

 

Изборът на подход не е случаен. Опитът на „Заедно в час“ до момента показва, че когато се даде водеща роля на учениците и се поставят в ситуации, в които трябва да анализират, да взимат решения и да ангажират останалите, учебният процес се оказва много по-ефективен, а желанието за участие – по-силно. „Ние сме организация, което е насочена не само към работата с учители, но и към развитие на нагласата „от мен зависи“ сред учениците. Стараем се да ги запознаваме с актуалните проблеми на съвремието ни и да ги поставяме в роля, която да им позволява да търсят решения. Климатичните промени са една важна такава тема“, добавя Мишкова.

 

Международно изследване на The Lancet Planetary Health показва, че 59% от младите хора са много или изключително притеснени за бъдещето си поради засилващите се промени в климата, а повече от 50% съобщават, че темата ги кара да се чувстват тъжни, тревожни или гневни.

 

Темата за промените в климата започва да навлиза все по-често в училищата не само в България, но и на много други места по света. Интересът към включването ѝ във формалното образование нараства успоредно с натрупващите се научни изследвания и доказателства за антропогенния произход на проблема. Според хората в екипа на „Заедно в час“ нарастващото богатство от знания за климата може да се окаже много добра основа за учениците не само да станат прокативни по тази важна за тях тема, но и превръщайки се в основа, върху която да надграждат уменията си за аналитично и критично мислене.

 

Източник: Горичка

 

Училище за Соларни Специалисти подготвя кадри за сектора

 

 

Училището за Соларни Специалисти е посветено на каузата да запознава и подготвя младите хора за работа с фотоволтаични инсталации и системи. Организираните от него обучения обхващат редица важни теми, като параметри и характеристики на фотоволтаичните клетки и модули, електрически апарати и табла, разчитане на схеми и чертежи в електрически уредби. В курса за включени модули, свързани с монтаж на фотоволтаични модули върху различни основи – наземно, върху стълбове и покриви, както и с изискванията към тяхното окабеляване.

 

Курсистите се запознават също с техническата експлоатация, диагностика, поддържането и откриването на неизправности, както в инверторите, така и в командните електрически табла. Дискутират се и въпроси, свързани със системите за съхранение на енергия. Завършилите успешно курса получават валидно удостоверение за професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, със специалност „Възобновяеми Енергийни Източници – ВЕИ”. Въз основа на запознаването с материалната база, конкретните преподаватели и методологията на преподаване, те могат да продължат своето образование по тази специалност в Технически университет - Габрово.

 

 

Кръговрат на водата (Цикъл на водата)

 

 

Геоложката служба на САЩ (USGS) и Организацията по прехрана и земеделие (FAO) на Организацията на обединените нации създадоха диаграма на кръговрата на водата за училищата:

 • Топлината на слънцето осигурява енергия, за да се осъществи кръговрата на водата.
 • Слънцето изпарява водата от океаните във вид на водна пара.
 • Тази невидима пара се издига в атмосферата, където въздухът е по-студен.
 • Водната пара кондензира във вид на облаци.
 • Вулканите произвеждат пара, която образува облаци.
 • Въздушните течения движат облаците навсякъде около Земята.
 • Водните капки се събират в облаци, които след това падат на Земята като валежи (дъжд и сняг).
 • По студените места, валежите се натрупват под формата на сняг, лед и ледници.
 • Снегът може да се стопи, превръщайки се в повърхностен отток, който се влива в реките, океаните и под земята.
 • Това ледът директно се изпарява във въздуха, прескачайки течната фаза (сублимация).
 • Валежите на сушата се стичат надолу като повърхностен отток, осигурявайки вода в езера, реки и океаните.
 • Част от дъжда попива в земята, под формата на инфилтрация, и, ако е достатъчно дълбоко, възстановява подпочвените води.
 • Водата от езерата и реките може да се просмуче в земята.
 • Водата се движи под земята, благодарение на гравитацията и налягането.
 • Подземните води в близост до земната повърхност се извличат от растенията.
 • Част от подземните води се излива в реки и езера, а може да се появи на повърхността като извори.
 • Растенията извличат подпочвена вода и я превръщат във влага (евапотранспирация) или пара (изпаряване) чрез листа си.
 • Част от подпочвените води навлизат много дълбоко в земята и остават там за дълго време.
 • Подземните води се вливат в океаните, включвайки се в кръговрата на водата.

 

Източник: USGS, FAO

Превод: TINOX - Иновативни технологии за биосигурност

 

Млад ботаник

 

 

Децата прекарват твърде много време вкъщи и виждат твърде малко от чудесата на природата.

 

Ботаническа Фондация Клоран вече повече от 25 години е посветена на опазване и споделяне на растителното наследство по целия свят.

 

Клоран, заедно с Ботаническа Фондация Клоран представят нов забавен начин, по който децата да опознаят богатствата на природата.

 

Включете детето си в онлайн занимателната ни игра Малък ботаник.

 

Научете повече тук

 

 

Китайският лидер отговори на писмо на

британски ученици по въпроса за климатичните изменения

 

 

Неотдавна китайският председател Си Дзинпин отговори на писмо на ученици от британското начално училище „Франсис Холанд“ по въпроса за климатичните изменения.

 

В него той изтъква, че от древността китайската нация е уважавала и обичала природата, и лично той обръща голямо внимание на климатичните изменения и смята, че чистата околна среда е най-голямото богатство и това е мнение на все повече китайци в цялата страна.

 

Си Дзинпин добавя, че в китайските училища екологичното възпитание заема значителното място и вече дава резултати като повече ученици формират добри навици за спестяване на енергията и опазване на природата. Той покани британските ученици да дойдат в Китай за да общуват с китайските си връстници и разгледат природните красоти на страната.

 

„Франсис Холанд“ е девическо училище в Лондон, което развива активно международен обмен и насърчава своите възпитаници да обръщат внимание на опазването на околната среда и климатичните промени. Неотдавна ученици от четвърти клас на училището изпратиха писмо до председателя Си Дзинпин, в което изразиха тяхното внимание към измененията на климата.

 

Източник: CRI online

 

Пролетно дърво

 

 

кликни  Пролетно дърво – Безплатен файл

 

Софийски детски градини с проект   за изграждане на зеленчукови градини

 

 

Училища и детски градини в София могат да получат финансиране за обособяване на пространството, тип градска поделена градина за плодове, зеленчуци, зелени подправки или цветя в подходяща част от двора си. Това стана ясно от получен проект на Асоциацията на специалистите по управление на околната среда (АСУОС), които кандидатстват за финансиране по програма на Столична община за реализация на проекти за възпитание на градската среда, предложения от гражданите и избрани от тях със гласуване – „София избирай”. Градините са ДГ 30 „Радецки“ – София, Дианабад и ДГ 144 „Ханс Кристиан Андерсен“.

 

Цялата на СОФИЯ ИЗБИРА е да насърчи прякото участие на гражданите, неправителствени и професионални организации в предлагането на проекти и разпределението на бюджета на общината. Бюджетът на Програмата е 1 000 000 лв. за 2022 г.

 

От 14 февруари до 14 март 2022 г. ще можете да определите гласа си за това  предложение , което искате да бъде реализирано от Столична община през 2022 г.

 

Ако асоциацията усъвършенства проекта, реализирането на проекта ще се осъществи на територията на детски градини и учебни заведения,
обучаващи се в основния образователен етап (I-IV и V-VII клас). Настоящото проектно предложение представлява инициатива за социалното земеделие: градски ферми, интегрирани в системите на училищното и предучилищното образование – най-вече в детските градини и училищните заведения за началния и прогимназиалния образователен етап (I до VII клас). Освен основната социална и образователна функция, стопанствата в учебните заведения могат също да оформят хранителните навици и отношението на бъдещото поколение
към земеделието и околната среда.

 

Децата се научава да ценят и уважава природата и селското стопанство, на здравословното хранене и връзката между селскостопанските продукти и храната и започва да оценяват социалната функция на стопанствата. Това е решаващ аспект на грижата за земеделието като цяло, тъй като като се обучават настоящите и са на потребителите за устойчивото производство и потребление, което е незаменима част от изграждането на устойчиви хранителни системи, пишат от асоциацията.

 

Източник: Детските градини - всичко на едно място

 

Видове пластмаса и как да я рециклираме

 

 

Какво се случва с металните кенчета,

след като попаднат в жълтия контейнер?

 

Алуминият е материал, който се рециклира изцяло. От 1250 килограма алуминиеви вторични суровини се получават 1 тон алуминий. Мисли за природата и не забравяй да изхвърлиш металните отпадъци от опаковки в контейнера за жълтия.

 

   
     
 

 

Източник: Екопак

 

 

   
     
 
     
 

Цифрите в тиръгълника са от 1 до 8,

само от 1 до 4 може да се рециклира.

   
     
 
     
 

 

Източник: Проект Зелен отпечатък

 

 

Ако търсите да чувате птича песен,

не купувайте клетка, ЗАСАДЕТЕ ДЪРВО!

#ГоратаБГ#ЗасаждамеБъдеще

Оригинално изображение: Леонардо Флорес

  

 

Гората.бг

 

 

EKO_Песнопойка, която е разработена от Място България - гражданска инициатива за облагородяване на публични пространства и градска среда /Проект на сдружение БГ Бъди Активен / специално за учебните заведения.
Тя включва детски песнички, с различни автори на музика и текст, с фокус върху намаляване на отпадъците и тяхното разделно събиране и рециклиране. Всички тях сме събрали в този сборник, с цел да стимулираме отговорно и планирано отношение у децата към различните видове отпадъци.
Важно е учениците да бъдат въвлечени в тези дейности в най-ранна възраст, така те ще израснат разумни личности, ограничаващи вредите от боклука за околната среда. Да го направим ЗАЕДНО!
Можете да я свалите свободно от тук .

 

 

Речник на еко термините

Образователно четиво за различните понятия и убеждения, които обобщаваме с "природозащитник"

от Лия Панайотова

 

Намираме се в ерата на последиците", казва американският еколог и философ Дейвид Ейбрам. Според него и колегите му е крайно време да обърнем внимание на отношението си едни към други и към природата. Защото, ако не приемем отпечатъка си върху света насериозно, проблеми като пандемията и климатичната криза само ще се задълбочават.

 

Докато в някои държави, включително България, все още има "екозащитници" и "други", то науката ни подсказва, че в момента трябва да мислим отвъд разделенията на лагери. А когато разширим представите си за "природозащитници", може да се окаже, че някое от теченията в екологията всъщност ни пасва по мярка.

 

Този речник на еко термините покрива основните дефиниции, без да претендира за изчерпателност.

 

Екологична етика

Според енциклопедията по философия на "Станфорд": "Екологичната етика е философска дисциплина, която изследва морала на връзката между човешките същества и околната среда." Накратко, екологичната етика се занимава с отношението между хората и всичко друго. Едно от основните предизвикателства е антропоцентризмът, тоест разбирането, че светът се върти около човечеството, "дълбоко залегнал в западното мислене", пишат от "Станфорд".

 

Заражда се като официална дисциплина през 1960 - 1970. Още тогава прогнозите за XX в. са били за рязко увеличение на населението и серия от екологични кризи. Сред най-ярките трудове от това време е работата на морския биолог Рейчъл Карсън, озаглавена "Тиха пролет" - есета, публикувани и в списание New Yorker. Още тогава Карсън предвижда всичко, което днес е част от реалността ни - индустриално отглеждане на растения и животни, изкуствено стимулирани да растат с неестествени темпове и в пълна противоположност на природния цикъл. Карсън прави прогноза, че пестицидите ще навлязат в цялата хранителна верига, главната цел на индустрията за отглеждане на храна ще бъде да изстиска живите същества до последно и това ще повлияе едновременно на околната среда и общественото здраве. През последните години предсказанията на Карсън се оказаха реалност.

 

Като пример - в една част от "Тиха пролет" се казва: "Застанали сме на кръстопът. Онзи път, по който отдавна вървим, е измамливо лесен, гладка супермагистрала, по която се движим с огромна скорост, но в края ѝ ни чака бедствие. Другият път - по-неотъпканият - предлага единствения ни и последен шанс да достигнем дестинация, която да ни осигури запазването на Земята."

 

Неотъпканият път, за който говори Рейчъл Карсън, вече е изгладен и асфалтиран благодарение на няколко социални течения в екологията. И все пак въпросът накъде ще тръгнем все още важи с пълна сила.

 

Политическа екология

Според International Encyclopedia of Human Geography ясно дефинирана политическа екология се появява през 80-те години на ХХ век и разглежда начина, по който промените в околната среда влияят на политиката и обществото, но и обратното.

 

Целта на политическата екология е да предостави алтернативи на взаимодействието между екологични, политически, социални и икономически фактори. Затова е ценен ресурс при анализа на социални и екологични последици от икономическото развитие.

 

На практика политическата екология носи решаващо значение за това как законът може да опази природното богатство, а също и правото ни на чисти вода, въздух и храна. Например решенията, свързани с опазването на една гора, се отразяват на това как ще си почиваме, какъв въздух ще дишаме, влияят върху поминъка на местните общности и храната ни.

 

"Връзката между политиката и екологията е очевидна и неразривна за мен", казва Владимир Иванов от WWF България. "Разбирам хората, които са отдадени на консервационна дейност и не искат да се занимават с политика, но, от друга страна, тя се отразява на всички наши дейности. С един подпис овластените лица мога да запазят плодовете на огромен човешки труд по опазването на природата или да го унищожат."

 

Социална екология

"Ако не направим невъзможното, ще се изправим пред немислимото", казва основателят на социалната екология, историкът и политически философ Мъри Букчин.

 

Според него ние, хората, сме "природа, надарена със самосъзнание". Затова сме едновременно част от природата и нещо уникално, благодарение на способността си да се самонаблюдаваме и анализираме.

 

Социалната екология отдава значение и на културния контекст, в който хората израстват и живеят. Основната идея е, че колкото по-добре е за природата, толкова по-благодатно е и за нас.

 

Букчин вярва, че е важно да използваме талантите си на интелигентни социални същества в полза на природата вместо срещу нея, тъй като тя е източникът, от който произлизат тези наши способности. Според него експлоатацията на природата трябва да бъде заменена от по-богата форма на живеене, в която сме отдадени на опазването ѝ.

 

Д-р Федерико Вентурини, научен сътрудник от университета "Удине" в Италия, изследва социалната екология. За "Капитал" той разясни, че течението цели децентрализация, хоризонтално управление, взаимопомощ, приобщаващи политики. Най-общо казано, да създадем общества от хора, които се чувстват свободни да се самоопределят и самоуправляват. "Това е силата на социалната екология - предлага ясна, холистична теория, която критикува сегашната социална и екологична криза, като в същото време предлага конструктивен модел на действие."

 

Дълбока екология

Заражда се в началото на 70-те години благодарение на пътуване до Хималаите. Норвежкият философ Арен Нес и двама негови колеги са впечатлени от културата на шерпите, които считат някои планини за свещени и не си позволяват да ги изкачват. Връщайки се в родината си, бащата на дълбоката екология прилага мирогледа на шерпите към всичко в природата.

 

Според Нес "плитката екология" се бори срещу замърсяването на въздуха и изразходването на ресурси, но целта е "здравето и охолният живот на хората от развитите държави". Той смята, че всяко същество има стойност, независимо от това как може да бъде използвано от другите. Пример за дълбока екология е да не късаме растения, без да е необходимо.

 

Движението има и духовно значение. Според Нес и неговите последователи, ако ние, хората, се идентифицираме с природата и приемем, че всичко в нея е част от нашето Аз, чрез близостта си с другите живи организми ще постигнем по-голямо удовлетворение от живота.

 

Д-р Федерико Вентурини от университета "Удине" в Италия предлага и друго обяснение на това течение. Той смята, че дълбоката екология цели хората да се върнат изцяло към природата и технологичният прогрес не се счита за ценност.

 

Eкоцентризъм

Според това разбиране всички същества са стойностни, независимо дали и как обслужват нуждите на човека. Идеологията е противоположна на антропоцентризма, според който човекът е най-висшето същество във Вселената. За разлика от дълбоката екология, за която всеки един организъм е ценен, екоцентризмът поставя на първо място интереса на цялата система, нуждите на общността пред личните.

 

Като пример - фермите за палмово масло са неморални според екоцентризма. При тях собствениците на фермата печелят, но природата страда, местните общности губят земята си, а когато като потребители консумираме палмово масло, то вреди на здравето ни. Съответно малка група от хора ощетява едновременно широката общественост и околната среда. Екоцентризмът критикува подобни механизми.

 

Eкофеминизъм

В средата на 70-те години на XX век писателите феминисти повдигат нов въпрос. Дали патриархалните модели на мислене не насърчават потискането и пренебрегването не само на жените, но и на хората с цвят на кожата, различен от белия, а също на животните и природата? Например Шийла Колинс, професор по политическа наука, смята, че култури, в които мъжете грубо доминират, се поддържат от четири основни взаимосвързани стълба. Това са сексизъм, расизъм, класова експлоатация и унищожение на природата.

 

Неделина Вангелова помага на бизнеса да въведе екологични механизми в офис ежедневието, изнася лекции по темата и управлява група в социалните мрежи за природосъобразни продукти. Прави ѝ впечатление, че пред мъжете, които искат да доминират грубо над другите, сякаш няма пречки. "Те са същите, които си позволяват да потъпчат жените, хората от малцинствени групи, животните и природата. Патриархалното мислене ги окрилява, като им казва, че имат правото да се разполагат с другите, както си решат."

 

Биорегионализъм

Според това течение в екологията е полезно да използваме естествените характеристики на природната среда, вместо да ги изменяме изкуствено. Тоест, когато искаме да създадем общност, първо да проучим терена, почвите, теченията, движението на слънцето по небосклона през всеки сезон от годината. А след това да адаптираме живота си към това знание. Според биорегионализма така си създаваме условия за сигурен и удовлетворяващ живот. А освен това създаваме предпоставки да се развиваме свободно. Когато променим една местност до неузнаваемост, вместо да се учим от естествения ѝ ритъм, влагаме много ресурси и усилия, като в същото време сме по-малко ефективни.

 

Пример за биорегионализъм е практиката на Филип Кирилов от общността "Дом вегетариум". Той консултира хора, които искат да построят къщата си в синхрон със средата. Така че едновременно да използват естествените ресурси и да не вредят на природата. "Преди да построя своя дом, в продължение на една година наблюдавах движението на слънцето по небосклона през различните сезони", казва Филип и обяснява, че сега къщата му е построена така, че през зимата слънчевите лъчи да влизат до дъното на стаята, а през лятото изобщо да не осветяват вътре. Така температурата на помещението се регулира естествено и са необходими по-малко ресурси за охлаждане и отопление.

 

Антипример на биоирегионализма е изменянето и бетонирането на речните корита, вместо да използваме естествените им течения, приливи и отливи, както са правели предците ни.

 

Агроекология

Идеята е да възвърне връзката между отглеждането на полезни култури, местните общности и природата, така че резултатите да бъдат ползотворни едновременно за отглеждането на храна и за околната среда.

Според организацията по прехрана и земеделие на ООН биоразнообразието прави посевите по-устойчиви, а когато това се комбинира с рециклиране на материали и ефективно използване на ресурси, цената за производство спада - както в икономически план, така и за природата. Но това все още не е агроекология. Важно е също земеделците да имат добри условия на труд, да бъдат честно заплатени и удовлетворени от работата си, а потребителите да могат да си купуват директно от тях. Така се подсилва местната икономика и се намаляват емисиите. Разбира се, ООН утвърждава, че всичко това трябва да бъде подкрепено от отговорна и прозрачна политика.

 

Пример за агроекология е винарната Bodega F. Schatz, в Ронда, Южна Испания. Вместо да използват пестициди, собствениците засаждат около лозите си растения, които привличат насекомите и така гроздето остава в безопасност. Материалите във винарната са рециклирани, там работят местни хора, които имат възможност да се развиват и да бъдат креативни, а виното се продава директно на потребителите, както и в малки семейни магазини и ресторанти.

 

Екоскептицизъм

Oтричане на проблемите, свързани с климатичната криза и усилията на екоактивистите да се преборят с тях. Подобни са антиекологизмът (вярва в икономическия растеж независимо от последиците за хората и околната среда), както и отрицанието на климатичната криза (отрича научните данни и смята, че няма екологичен проблем).

 

Рада Бонева, която развива блога и подкаст ThriftSheep в сферата на екологията, споделя: "Усещала съм го в отношението на хората към моя начин на живот. Било то като ми казват, че съм от "онези", като се опитват да ме убедят как моите лични действия нямат никакъв ефект или дори да ме засрамят, че вредя на обществото."

 

Това, което движенията в екологията ни предлагат, е алтернатива. И то точно в момент, в който имаме огромна нужда от нея, за да запазим средата си здрава и да оставим положителен отпечатък след себе си. Въпросът сега е по кой път ще тръгнем. "Бил съм част от много кампании за прекратяването на опасни за нас и околната среда проекти. Прави ми впечатление, че хората често се страхуваме да видим голямата картина. Липсва всеобхватна визия, която да информира общо движение към промяна", казва д-р Вентурини и смята, че е важно да се фокусираме както върху собствения си район, така и върху глобалните последици.

 

 

Източник: Капитал

 

 

КЪДЕ ДА УЧИМ В БЪЛГАРИЯ?

 

 

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

 

Факултет по агрономство за квалификационна степен бакалавър: Агрономство /Растителни биотехнологии/.

 

Факултет по растителна защита и агроекология за квалификационна степен бакалавър: Екология и опазване на околната среда; Растителна защита.

 

Факултет по растителна защита и агроекология за квалификационна степен магистър: Агроекология и растителна защита; Екология на селищни системи; Мениджмънт на растителната защита; Информационни системи и технологии в растителната защита; Растителна защита; Растителна защита в биологичното земеделие; Plant Medicine.

 

Факултет по икономика за квалификационна степен магистър: Екологичен туризъм.

 

 

ВИСШ КОЛЕЖ ПО БИОДИНАМИКА АД - ДРЯНОВО

 

За квалификационна степен бакалавър: Биодинамично земеделие и гардинарство.

 

 

 

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ''ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ'' - СОФИЯ

 

За квалификационна степен магистър: Строителна геоекология.

 

 

 

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ ''ТОДОР КАБЛЕШКОВ''

 

За квалификационна степен бакалавър: Управление на технически системи за екология и логистика.

 

За квалификационна степен магистър: Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници; Електромобили.

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 

За квалификационна степен магистър: Екологична сигурност и Агролесовъдство; Екологично земеделие и устойчиво развитие

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИИ

 

За квалификационна степен магистър: Мениджмънт, маркетинг и финансиране на проекти по енергийна ефективност.

 

 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ''ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ'' - СОФИЯ

 

За квалификационна степен бакалавър: Енергийна сигурност и управление на околната среда.

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЕРНИК

 

За квалификационна степен бакалавър: Зелена енергетика.

 

За квалификационна степен магистър: Биогорива; Слънчева енергетика; Вятърна енергетика.

 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

 

Стопански факултет за квалификационна степен бакалавър: Екоикономика; Екологиченбизнес и регионална сигурност.

 

 

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

 

Факултет Екология и ландшафтна архитектура за квалификационна степен бакалавър: Екология и опазване на околната среда.

 

Факултет Екология и ландшафтна архитектура за квалификационна степен магистър: Екология и опазване на околната среда.

 

Агрономически факултет за квалификационна степен бакалавър: Растителна защита.

 

Агрономически факултет за квалификационна степен магистър: Растителна защита.

 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

 

Фармацевтичен факултет за квалификационна степен магистър: Технология на лекарствените форми и биофармация.

 

 

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

 

Миннотехнологичен факултет: Обогатяване и рециклиране на суровини.

 

Геологопроучвателен факултет: Биотехнология; Екология и опазване на околната среда.

 

 

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

За квалификационна степен бакалавър: Екология и опазване на околната среда.

 

За квалификационна степен магистър: Екологични експертизи и контрол.

 

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

Физико-технологичния факултет за квалификационна степен бакалавър: Екоенергийни технологии.

 

Биологическият факултет за квалификационна степен бакалавър: Екология и опазване на околната среда; Приложна и индустриална екология; Биоинформатика; Фармацевтични биотехнологии; Биология и управление на природните ресурси; Биология с екотуризъм.

 

Биологически факултет за квалификационна степен магистър: Биодиагностика; Биоинформатика; Биотехнологична микробиология; Биофармацевтична биохимия; Екология и опазване на екосистемите; Екология и устойчиво развитие на селищни системи; Екология, управление и контрол на околната среда; Молекулярна биология и биотехнология; Управление на иновациите в биоиндустриите.

 

Физико-технологичен факултет за квалификационна степен магистър:Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност; Физика на Земята и геоекология.

 

Химически факултет за квалификационна степен магистър: Химия и екология.

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, СОФИЯ

 

Биологически факултет за квалификационна степен бакалавър: Биотехнологии; Екология и опазване на околната среда; Биомениджмънт и устойчиво развитие; Агробиотехнологии.

 

Биологически факултет за квалификационна степен магистър: Биобизнес; Биохимия; Биофизика; Индустриални биотехнологии; Растителни биотехнологии; Екологична биотехнология; Опазване на природната среда, Екологично образование, Екология.

 

Факултет по химия и фармация за квалификационна степен бакалавър: Екохимия.

 

Геолого-геогравски факултет за квалификационна степен магистър: Екотуризъм.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

 

За квалификационна степен бакалавър: Електротехника и възобновяеми енергийни източници; Инженерна екология.

 

Корабостроителен факултет за квалификационна степен магистър: Топлотехника и възобновяеми енергийни източници; Инженерна екология.

 

Електротехнически факултет за квалификационна степен магистър: Възобновяеми енергийни източници; Възобновяеми енергийни източници (Проектиране на съоръжения за възобновяеми енергийни източници); Електротехника (Възобновяеми енергийни източници); Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

 

Факултет Електротехника и електроника за квалификационна степен бакалавър: Техника и технологии за опазване на околната среда.

 

Факултет Електротехника и електроника за квалификационна степен магистър: Техника и технологии за опазване на околната среда.

 

Факултет Стопански за квалификационна степен магистър: Опазване на околната среда и устойчиво развитие.

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - РУСЕ

 

Аграрно-индустриален факултет за квалификационна степен бакалавър: Екология и техника за опазване на околната среда.

 

Филиал на РУ - Разград за квалификационна степен бакалавър: Биотехнологии.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

 

Машинно-технологичен факултет за квалификационна степен магистър: Инженерна технология.

 

Факултет по електронна техника и технологии за квалификационна степен бакалавър: Биомедицинско инженерство.

 

 

 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА

 

За квалификационна степен бакалавър: Екология и опазване на околната среда.

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

 

Строителен факултет за квалификационна степен магистър: Енергийна ефективност в строителството.

 

Хидротехнически факултет за квалификационна степен бакалавър: Инженерна екология.

 

Хидротехнически факултет за квалификационна степен магистър: Инженерна екология; Водоснабдяване и канализация - Пречистване на водите.

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

Поднаправление икономика и бизнес за квалификационна степен бакалавър: Екоикономика.

 

Поднаправление икономика и бизнес за квалификационна степен магистър: Екоикономика и бизнес.

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - Бургас

 

Факултет Технически науки за квалификационна степен бакалавър: Биотехнологии; Хранителни биотехнологии; Компютърни технологии в пречистването на водите; Електроника и автоматизация на възобновяеми енергийни източници.

 

Факултет Природни науки за квалификационна степен бакалавър: Екология и опазване на околната среда; Екология и екологичен мениджмънт.

 

Факултет Технически науки за квалификационна степен магистър: Индустриални биотехнологии; Биоенергетика; НХТ - ТВ Чисто производство в туризма.

 

Факултет Природни науки за квалификационна степен магистър: Екология и опазване на околната среда.

 

Факултет Обществени науки за квалификационна степен магистър: Индустриален мениджмънт / Алтернативни и възобновяеми източници на енергия/.

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

 

Технологичен факултет за квалификационна степен бакалавър: Екология и контрол при производството на храни; Биотехнологии.

 

Технологичен факултет за квалификационна степен магистър: Биотехнологии; Клетъчна и молекулярна биотехнология.

 

 

 

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ, СОФИЯ

 

 

Факултет по химични технологии: Електрохимични технологии и защита от корозия; Биоенергийни технологии и биопродукти; Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии.

 

Факултет по химично и системно инженерство: Инженерна екология и опазване на околната среда; Биотехнологии; Биомедицинско инженерство.

 

Факултет по металургия и материалознание: Енергийна и екологична ефективност в металургията.

 

 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

 

Факултет по приложни науки за квалификационна степен бакалавър: Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда; Екология и опазване на околната среада; Растителна защита.

 

Факултет по приложни науки за квалификационна степен магистър: Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда. Методология на обучението по химия и опазване на околната среда; Химия . Химични аспекти в растителната защита; Екология и опазване на околната среда. Биотероризъм и безопасност на храните; Екология и опазване на околната среда.Екология на лечебните растения; Екология и опазване на околната среда.Екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и контрол; Екология и опазване на околната среда.Управление и опазване на екосистемите; Растителна защита.

 

Колеж - Добрич за квалификационна степен бакалавър: Растителна защита.

 

 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ ''НЕОФИТ РИЛСКИ''

 

За квалификационна степен бакалавър: Екология и опазване на околната среда.

 

За квалификационна степен магистър: Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда; Енергиен мениджмънт и устойчиво развитие; Химия и екология; Екология и опазване на околната среда; Информационни технологии в екологията; Биоинформатика.

 

 

Бъди умен, мисли кръгово! Be Smart, Think Cirkular - платформа, която чрез игрови подход и различни интерактивни форми в учебната програма, които по интересен и завладяващ начин да ангажират вниманието на ученици и учители по все по-актуалните въпроси за опазването на околната среда, адаптацията и справянето с климатичните промени.
   
Vedri - платформа създадена за деца и училища с възможност да се включат в различни проекти свързани с екология и здравословен начин на живот
   

Горичка е инициатива за обучения, разговори и дебати за устойчиво бъдеще. Само с повече въпроси ще стигнем до повече отговори.

   

Горичка в количка - образователен проект "Гората и климатичните промени - уникална образователна кампания заученици'' към НДЕФ. Пътуващото фургонче е пригодено за целите на инициативата и най-вече да привлича интереса на малчуганите. Оборудването е подбрано, така че децата да имат възможност да се потопят в среда за създаване на по-добро бъдеще.

 

За заявка от училища пишете на anpetrakieva@gmail.com

   
Горичка в количка - брошура
   

Град Градина - най-новата изложба за деца в Музея на хумора и стирата в Габрово. Изложба, създадена специално за деца в рамките на 24. Габровско биенале на хумора и сатирата в изкуството от художничката Невена Екимова. С въображение, находчивост и грижа за околната среда децата разкрасяват улиците на "Град Градина", спасяват бездомни котета, правят бомби от семена, учат се да вземат решение в група. Всъщност всеки град може да се превърне в градина, но само в "Град Градина" белите свършват добре!

   
Да се научим да се борим с опустяването - опустиняването е широкомащабен проблем с природни и човешки измерения. То влошава околната среда и изчерпва природните ресурси, което води до повсеместна бедност и глад. Борбата с опустиняването помага за изкореняването на бедността. Всеки един от нас може да се бори с опустиняването на своето собствено ниво.
   
Зелена олимпиада - е най-мащабното образователно събитие с екологичен характер. Проектът има за цел да повиши знанията на учениците за опазване на околната среда и да допринесе за изграждане на екологична култура. Тя стимулира интереса им към зелената тематика, а нейният състезателен характер активизира децата да търсят повече информация за опазването на природата.
   
Как се срещнали ПРИЯТЕЛИТЕ на РЕЦИКЛИРАНЕТО и БОКЛУК СТРАШЕН и как станали ПРИЯТЕЛИ
   
Климатични шампиониCartoon Network кани децата в България да се присъединят към битката срещу климатичните промени, като се регистрират в платформата на кампанията и се превърнат в Климатични шампиони. Могат да го направят на чисто новата уебстраница, създадена специално за тези, които желаят да бъдат част от героите, борещи се срещу климатичната криза. Чрез изпълняването на малки предизвикателства, малчуганите  могат да допринесат към това, светът да стане по-добър. Кампанията Cartoon Network: Климатични шампиони е проектирана в сътрудничество със световната природна организация WWF.
   
Приказки за нашите ГОРИ - антология, вкючваща рисунки от конкурс под наслов ''Какво е за мен гората?'', организиран от Генерална дирекция ''Земеделие и развитие на селските райони''. Чрез рисунките си, децата разкриват по уникален, пъстър и много проникновен начин как те виждат горите и какво очакват.
   
Птиците в България
   
Рециклиращо училище. Учители за чиста природа
   
Ръководство за екологично образование
   
Дренска, Красимира. Техника на ръчно рециклираната хартия и мястото ѝ в съвременното пластично изкуство
   
Уроци по екология. Предложение за зелено образование по предмети
   
Earth Speakr - Готови ли сте за бъдещето? Творете с децата и споделяйте идеите за планетата в приложението.
   
GoLocal - към устойчиво градско развитие
   

обучение  и преподаване на околната среда в ЕС. Студентите и преподавателите се нуждаят от достъп до качествени ресурси за домашна работа, планове за уроци и идеи за проекти, за да учат и преподават

   
Фондация Дивите животни - българска неправителствена организация имаща за цел да подпомагане опазването на биоразнообразието и оцеляемостта на дивите животински видове в Република България и повишаване на екологичната култура на българското общество
   
Петкова, Ренета и др. Зелен буквар, Книгоиздателка къща "Труд", 2020, 144 с.

 

 

ЗАБАВНИ ЕКО ИГРАЧКИ