Екокалендар

ЕКОКАЛЕНДАР

 

Направи зелена твоята библиотека

 

169 г. от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов

 

Към природата

 

Природо прекрасна, природо всесилна,
що пълна си с дарби, с богатства безчет,
с кои ни обсипваш кат майка умилна
и с хубости дивни пленяваш ни глед.

Обичам, природо, във часове мирни
да гледам на тебе със жадни очи
на гледки, картини обайни, обширни,
в които ръката всесилна личи.
В туй нeбо пространно, кое се пъстрее,
и горите високи със снежни чела,
в туй бляскаво слънце, що пламенно грее,
в морята бурливи с бездънни легла
аз виждам ти как си чудесна, безкрайна
и колко велик е създателят твой,
и колко съм малък, и твар тук нетрайна,
ничтожен кат атом във твой шир и брой!
Какво по-велико от твойто величье?
Какво по-прекрасно от дивний ти лик?!

Най-сетне в теб само, във твойте прегръдки
нетленни и драги, о, майко света,
духът ни отруден от светските мъки
намира утеха, покой, радостта!

 

 

2020 година e международна година за опазване здравето на  растенията

 

  Януари
     
12-19 януари Среднозимно преброяване на водолюбивите птици
     
15 януари Влиза в сила за България Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване
     
16 януари Професионален празник на хората, работещи в областта на растителната защита
     
20 януари Световен ден на снега
     
24 януари Влиза в сила Рамсарска конвенция / Конвенцията по влажните зони с международно значение
     
 

Февруари

     
2 февруари Международен ден на влажните зони
     
10 февруари Ден на пчеларя
     
14 февруари Ден на лозаря
     
24 февруари Обявен е Народен парк Рила (1992). Сега е Национален парк
     
Последната седмица на февруари Седмица на пчеларя
     
 

Март

     
1 март Създадена е Национална служба за защита на природата към МОСВ (1994)
     
3 март Народен парк Вихрен е разширен и преименуван в Народен парк Пирин (1976), днес Национален парк Пирин
     
3 март Световен ден на дивата природа
     
5 март Световен ден на енергийната ефективност
     
7 март Тодоровден. Ден на коневъдството и конния спорт
     
20 март Световен ден на врабчето
     

20 март

(21 март)

Пролетно равноденствие
     
21 март Ден на Земята
     
22 март Световен ден на водата
     

Последната събота на  

март

Часът на Земята
     
 

Април

     
1 април Международен ден на птиците
     
1-7 април Седмица на гората
     
4 април Световен ден на бездомните животни
     
8  април Световен ден срещу генно-модифицираните организми
     
11  април Лазаровден
     
21 април Учредена е в Букурещ, Румъния, Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. (Виж също 15 януари)
     
22 април Международен ден на Земята
     
 

Май

     
1 май Влиза в сила Бернската конвенция / Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания /снимка: Felix Reimann/WikimediaCommons/
     
1 май Месец на защита на природата
     
1-8 май Седмица на зелената система
     
6 май Празник на земеделците в България
     
9-10 май Световен ден на мигриращите птици
     
15 май Световен ден на климата
     
21 май Световен ден за засаждане на дръвчета
     
22 май Международен ден на биологичното разнообразие
     
24 май Европейски ден на парковете
     
 

Юни

     

Първите почивни

дни на юни

Национален празник на розата
     
3 юни Българско дружество за защита на птиците
     
5 юни Световен ден на околната среда
     
6-7  юни Дни на хижите и защита на природата
     
8  юни Ден на океаните
     
14 юни Глобален ден за борба с изгаряне на отпадъците
     
17 юни Световен ден за борба със сушата и настъпване на пустините
     
21 юни Лятно слънцестоене
     
24 юни Еньовден
     
27 юни Световен ден на риболова
     
29  юни Ден на река Дунав
     
29  юни Създаден е първият български резерват - Силкосия (1933 г.)
     
 

Юли

     
2  юли Ден на цветята
     
3 юли Международен ден без найлонови торбички
     
11 юли Ден на популациите
     
11 юли Световен ден на човечеството
     
  Август
     
4-11  август Седмица на морето
     
29 август Европейска нощ на прилепите
     
  Септември
     
16 септември Международен ден за защита на озоновия слой
     
16-22  Септември Европейска седмица на мобилността
     
22 септември Европейски ден без автомобили
     
22 септември (23 септември) Есенно равноденствие
     
27 септември Международен ден на туризма
     
 

Октомври

     
3 октомври Международен ден на птиците
     

Първите почивни дни на октомври

Европески дни на птиците
     
4 октомври Световен ден за защита на животните
     
Втората сряда на  октомври

Международен ден за намаляване на природните бедствия

     
10 октомври Световен ден на ходенето
     
16 октомври Световен ден на храните
     
17 октомври  Национален ден за почистване на природните паркове в България
     
31 октомври Световен ден на Черно море
     
 

Ноември

     
Средата на месеца Европейска седмица за намаляване на отпадъците
     
  8 ноември Европейски ден на здравословното хранене
     
16 ноември  Международен ден за по-чист въздух
     
 

Декември

     
11  декември Международен ден на планината
     
14 декмври Ден на маймуните

 

 

 

 

Световни  десетилетия под егидата на  ООН  и  ЕС :

 

2010 – 2020 г. Международно десетилетие на пустините и борбата против опустиняването
     
2011 – 2020 г. Международно десетилетие на биоразнообразието
     
2014 – 2024 г. Международно десетилетие на устойчива енергия за всички
     
2016  2025 г. Международно десетилетие на действие по отношение на храненето
     
2018 – 2028 г. Международно десетилетие на действие по отношение на „Вода за устойчиво развитие”
     
2019 – 2028 г. Десетилетие на Обединените нации на семейното фермерство