Екокалендар

ЕКОКАЛЕНДАР

 

 

Направи зелена твоята библиотека

 

90 години от рождението на Христо Константинов Фотев (1934 - 2022)

 

Как да знам, че съм щастлив

в тоя стръмен пясък.

Аз не вярвах, че съм жив,

а бях жив – до блясък.

 

Бях по-жив от кратък вик

На делфин и гларус.

Цял – във техния език,

старт, печал и радост…

 

Там далеч, далеч в Бургас,

там от зимен пясък,

Аз изграждам своя глас –

острият му блясък.

 

 

  Януари
     
12-19 януари Среднозимно преброяване на водолюбивите птици
     
15 януари Влиза в силата за България Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване
     
16 януари Професионален празник на хората, работещи в областта на растителната защита
     
20 януари Световен ден на снега
     
24 януари Влиза в сила Рамсарска конвенция / Конвенцията по влажните зони с международно значение
     
 

Февруари

     
2 февруари Международен ден във влажните зони
     
10 февруари Ден на пчеларя
     
14 февруари Ден на лозаря
     
24 февруари Обявен е Народен парк Рила (1992). Сега е Национален парк
     
Последна седмица на  февруари Седмица на пчеларя
     
 

март

     
1 март Създадена е Национална служба за защита на природата към МОСВ (1994)
     
3 март Народен парк Вихрен е разширен и преименуван в Народен парк Пирин (1976), днес Национален парк Пирин
     
3 март Световен ден на дивата природа
     
5 март Световен ден на енергийната ефективност
     
7 март Тодоровден. Ден на коневъдството и конния спорт
     
18 март

Световен ден на рециклиране

 

Ден на дигиталното почистване

     
20 март Световен ден на врабчето
     

20 март

(21 март)

Пролетно равноденствие
     
21 март Световен ден на гората
     
21 март Ден на Земята
     
22 март Световен ден на водата
     

Последна събота на  

март

Часът на Земята
     
 

април

     
1 април Международен ден на птиците
     
1-7 април Седмица на гората
     
4 април Световен ден на бездомните животни
     
8 април Световен ден срещу генно-модифицираните организми
     
11 април Лазаровден
     
21 април Учредена е в Букурещ, Румъния, Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване . (Виж също 15 януари)
     
22 април Международен ден на Земята
     
25 април Световен ден на пингвините
     
 

май

     
1 май Влиза в силата на Берската конвенция / Конвенцията за приемането на дивата на европейската флора и фауна и природните местообитания /снимка: Felix Reimann  /WikimediaCommons/
     
1 май Месец на защитата на природата
     
1-8 май Седмица на зелената система
     
6 май Празник на земеделците в България
     
9-10 май Световен ден на мигриращите птици
     
15 май Световен ден на климата
     
21 май Световен ден за засаждане на дръвчета
     
22 май Международен ден на биологичното разнообразие
     
24 май Европейски ден на парковете
     
 

Юни

     

Първите почивни

дни на юни

Национален празник на розата
     
3 юни Българско дружество за защита на птиците
     
5 юни Световен ден на околната среда
     
6-7 юни Дни на хижите и защитата на природата
     
8 юни Ден на океаните
     
14 юни Глобален ден за борба с изгарянето на отпадъците
     
17 юни Световен ден за борба със сушата и настъпване на пустините
     
21 юни Лятно слънцестоене
     
24 юни Еньовден
     
27 юни Световен ден на риболова
     
29 юни Ден на река Дунав
     
29 юни Създаден е първият български резерват - Силкосия (1933 г.)
     
 

Юли

     
2 юли Ден на цветята
     
3 юли Международен ден без найлонови торбички
     
11 юли Ден на населението
     
11 юли Световен ден на човечеството
     
22 юли Международен ден на Луната
     
  Август
     
4-11 август Седмица на морето
     
29 август Европейска нощ на прилепите
     
  Септември
     
16 септември Международен ден за защита на озоновия слой
     
16-22 септември Европейска седмица на мобилността
     
22 септември Европейски ден без автомобили
     
22 септември (23 септември) Есенно равноденствие
     
27 септември Международен ден на туризма
     
 

Октомври

     
3 октомври Международен ден на птиците
     

Първите почивни  дни на октомври

Европейски дни на птиците
     
4 октомври Световен ден за защита на животните
     
Втората сряда на октомври

Международен ден за намаляване на природните бедствия

     
10 октомври Световен ден на ходенето
     
13 октомври Международен ден за намаляване риска от бедствия
     
14 октомври Международен ден на електронните отпадъци
     
16 октомври Световен ден на храните
     
17 октомври  Национален ден за почистване на природните паркове в България
     
31 октомври Световен ден на Черно море
     
 

Ноември

     
Средата на месеца Европейска седмица за намаляване на отпадъците
     
  8 ноември Европейски ден на здравословното хранене
     
16 ноември  Международен ден за по-чист въздух
     
 

Декември

     
11 декември Международен ден на планината
     
14 декмври Ден на маймуните

 

 

 

 

Световни десетилетия под егидата на ООН и ЕС :

 

2014 –  2024  г. Международно десетилетие на устойчива енергия за всички
     
2016 г. - 2025 г.  г .   Международно десетилетие на действие по отношение на храненето
     
2018 – 2028 г. Международно десетилетие на действие по отношение на „Вода за устойчиво развитие”
     
2019 – 2028 г. Десетилетие на Обединените нации на семейното фермерство