Потърсете и в библиотеката

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

 

   Алманах - природозащитата в дати и факти / Състав. Светлана Аладжем ; Ил. Борис Димовски, Калин Николов. - София : [ Министерство на околната среда и водите на РБ и др. ], 1998. - 44 с. : с ил., сн., к.
   
   Атлас на околната среда  : Анализи и решения / Ред. Филип Бове и др. ; Картогр. Еманюел Бурне и др. Прев. [ от англ. ] Десислава Николова и др. - София : Монд дипломатик, 2008. - 98 с. : с цв. к., диагр., сх.
   

Атънбъро, Дейвид

   Живот на нашата планета: Моите свидетелски показания и визия за бъдещето / Дейвид Атънбъро; Прев. от англ. Цветелина Лакова. - Пловдив: Хермес, 2021. - 272, 14 с.: с цв. ил.; 22 см

   

Бейкър, Сара

   Наръчник за дома: Умения и съвети: Ръководство за уютен, безопасен и щастлив дом / Сара Бейкър; Прев. от англ. Цветелина Лакова . - София: Вакон, 2017. - 376 с.: с ил., табл.; 19 см

   

Белополский, Николай Григориевич 

   Енвироника : Наука за бъдещото развитие на човечеството / Н. Г. Белополский ; Прев. [от рус.] Христо Ламбринов. - София : Виа Инфо Консулт, 2011. - 334 с. : със сх.

   

Берон, Петър Кирилов

   Панорама на българската зоология / Петър Кирилов Берон. - София: Издателство на БАН ''Проф. Марин Дринов'', 2023. - 512, 14 с. : с ил.

   

Бътърфийлд, Мойра

    Занимателна книга за природата : [Игри, модели за изрязване, цветна хартия, стикери, шаблони] / [Мойра Бътърфийлд] ; [ил. Никола О'Бърн] ; [прев. Бистра Георгиева]. - София : Книгомания, 2014. - 80 с. : с цв. ил., [2] л. цв. стикери, [1] л. шаблони, [1] л. цв. ил.

   
Влахов, Стоян Стефанов

    Микроорганизми - биоиндикатори и биодеградатори : [ Изследване ] / Стоян Влахов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994. - 200 с. : с табл., диагр., ил.  

   
Волебен, Петер

    Социалната мрежа в природата / Петер Волебен. - София : Ера, 2018. - 224 с. : с ил.  

   

Даръл, Джералд

   Градината на боговете : Роман [ за юноши ] / Джералд Даръл ; Прев. от англ. [ с послесл. от ] Огняна Иванова ; Ил. Александър Алексов. - София : Отечество, 1988. - 175 с. : с ил.

Книга трета от трилогията Моето семейство и други животни от същ. авт..

   

Даръл, Джералд

   Моето семейство и други животни : [ Роман за юноши ] / Джералд Даръл ; Прев. [ от англ. ] Огняна Иванова. - София : Пан, [1998]. - 384 с. - (Поредица Книги за животни)

 Романът е кн. първа от трилогия

   

Даръл, Джералд

   Птици, животни и роднини : [ Роман за юноши ] / Джералд Даръл ; Прев. [ от англ. Владимир Ганев. - София : Пан, [1998]. - 288 с. - (Поредица Книги за животни)

Книга втора от трилогията Моето семейство и други животни от същ. авт..

   

Димов, Нено 

   Околната среда : От енвиронментализма до свободата / Нено Димов. - София : МаК, 2012. - 472 с. : с ил.

   
   Започни на чисто!  : Какво да правим и да не правим за един по - зелен свят. - Люксембург : Служба за официални публикации на Европейските общности, 2008. - 20 с. : с цв. ил.  
   
   Как да решим екопроблемите на България : Сб. докл. [от Балк. конф. по екология, В. Търново, 26-29 май 1992] / Състав. Гено Матеев. - В. Търново : Сириус 4, 1992. - 328 с. : с ил.
   

Каменов, Делчо

   Обща екология с основи на опазване на природната среда : [ Учебник за ВУЗ ] / Делчо Каменов. - София : Наука и изкуство, 1986. - 256 с. : с табл., сх., диагр.

   

Караиванов, Деян Борисов

   Природозащитни тревоги : Природозащитните тревоги на учителя - биолог: Сборник статии по повод 80-годишнината от рождението на Деян Борисов Караиванов - 20 август 1940 / Деян Борисов Караиванов. - София : Огледало, 2020. - 78 с. 

   
   Кръговратът на живота: Гори / Прев. Ирена Райчева. - София : Алиса, 2015. - 64 с. : с цв. ил
   
   Кръговратът на живота: Морета / Прев. Ирена Райчева. - София : Алиса, 2016. - 64 с. : с цв. 
   
   Кръговратът на живота: Равнини и пустини / Прев. Ирена Райчева. - София : Алиса, 2016. - 64 с. : с цв. 
   
   Кръговратът на живота: Сладки води / Прев. Ирена Райчева. - София : Алиса, 2016. - 64 с. : с цв. 
   
Макгуайър, Бил
    Броени години да спасим планетата : [въпросите... и отговори] / Бил Макгуайър ; Прев. от англ. Ралица Дерилова. - София : Изток-Запад, 2012. - 286 с.
   
   Малка зелена книжка. – София: Еквус Арт, 2009. – 370 с
   

Манеру, Мария

   Да спасим Земята / Текст Мария Манеру; Прев. Корнелия Лозанова. - София: Пан, [2020]. - 44 с.: с цв. ил.; 30 см

   
Мередит, Сюзън
   Защо трябва да се грижа за природата? / Сюзън Мередит ; ил. Сара Ройо ; [прев. от англ. Албена Раленкова]. - [София] : Фют, 2009. - 48 с. : с цв. ил.
   
   Наръчник за НАТУРА 2000 в България / Състав. Ирина Костадинова, Михаил Михайлов ; [ Предг. Борис Бъров ]. - София : Бълг. дружество за защита на птиците, 2002. - 80 с. : с ил.
   
   Наръчник за участие на обществеността при взимане на решения, засягащи околната среда: Практика и бъдещи възможности в страните от Средна и Източна Европа. - Будапеща : Рег. екологичен център за Средна и Източна Европа, 1994. - 176 с
   
   Натура 2000 - природата на Европа за теб: в 27-те страни членки на ЕС. - Люксембург : Служба за официални публикации на Европейските общности, 2009. - 25 с. : с цв. ил.
   
   Натура 2000 - природозащита в партньорство: Обновена версия. - Люксембург : Служба за официални публикации на Европейските общности, 2009. - 15 с. : с цв. ил.
   

   ОКОЛНА СРЕДА / НСИ. Дир. Демогр. и соц. статистика ; Ред. кол. : Стефан Цонев и др. - София : НСИ [ печ. при НСИ ], 1992 -

        за 1994. – 1995. - 60 с.: с табл. и диагр.

   

   ОКОЛНА СРЕДА / НСИ. Дир. Демогр. и соц. статистика ; Ред. кол. : Стефан Цонев и др. - София : НСИ [ печ. при НСИ ], 1992 -

        за 1996. - 1998. - 56 с.: с табл., диагр., к.

   

   ОКОЛНА СРЕДА / НСИ. Дир. Демогр. и соц. статистика ; Ред. кол. : Стефан Цонев и др. - София : НСИ [ печ. при НСИ ], 1992 -

        за 2001. – 2003. - 112 с.: с табл. и диагр.

   

   ОКОЛНА СРЕДА / НСИ. Дир. Демогр. и соц. статистика ; Ред. кол. : Стефан Цонев и др. - София : НСИ [ печ. при НСИ ], 1992 -

        за 2002. – 2004. - 116 с.: с к., табл. и диагр.

   

   ОКОЛНА СРЕДА / НСИ. Дир. Демогр. и соц. статистика ; Ред. кол. : Стефан Цонев и др. - София : НСИ [ печ. при НСИ ], 1992 -

        за 2003. – 2005. - 116 с.: к., диагр., табл.

   

   ОКОЛНА СРЕДА / НСИ. Дир. Демогр. и соц. статистика ; Ред. кол. : Стефан Цонев и др. - София : НСИ [ печ. при НСИ ], 1992 -

        за 2004. – 2006. - 114 с.: с к., табл. и диагр.

   
   Нашето общо бъдеще : [ Материали от заключ. докл. на ] Междунар. комис. за опазване на околната среда и за развитие / Прев. от англ. Илия Иванов. - София : Д-р П. Берон, 1989. - 356 с. : с табл.
   

   Окружающая среда  : Энциклопедический словарь - справочник : 1500 терминов : Вода, воздух, жилье, здоровье, зеленое движение лес, отходы, отдых, охрана окружающей среды и др. : Т. 1 - 2 = Umwelt - Lexikon / Пер. [ с нем. ] Е. М. Гончарова и др. - Москва : Прогресс, 1999 -

            Съдържа:  Природоохранная политика, промышленость, радиация, сад и огород, транспорт, химикалии в быту и на производстве, шум, экология, энергия.

    Т. 1. А - О. - 293 с.

   

   Окружающая среда  : Энциклопедический словарь - справочник : 1500 терминов : Вода, воздух, жилье, здоровье, зеленое движение лес, отходы, отдых, охрана окружающей среды и др. : Т. 1 - 2 = Umwelt - Lexikon / Пер. [ с нем. ] Е. М. Гончарова и др. - Москва : Прогресс, 1999 -

            Съдържа:  Природоохранная политика, промышленость, радиация, сад и огород, транспорт, химикалии в быту и на производстве, шум, экология, энергия.

     Т. 2. П - Я. - с. 294 -592

   
Оуен, Оливър С.

    Опазване на природните ресурси : [ Моногр. ] : Ч. 1 - / Оливър С. Оуен ; Прев. от англ. Владимир Помаков ; [ С предг. от Георги Джолов ]. - 2. изд. - София : Земиздат, 1989 -

     1. - 1989. - 392 с. : с диагр., сх., табл.

   
Оуен, Оливър С.

    Опазване на природните ресурси : [ Моногр. ] : Ч. 1 - / Оливър С. Оуен ; Прев. от англ. Владимир Помаков ; [ С предг. от Георги Джолов ]. - 2. изд. - София : Земиздат, 1989 -

     2. - 1989. - 312 с. : с диагр., сх., черт.

   

Пейчева, Румяна

  Защита на природните ресурси : Препоръчителен библиографски указател / Състав. Румяна Пейчева. - Плевен : Окр. библ. Хр. Смирненски, 1987. - 27 с.

   

Ризов, Кирил

  Развитие на природозащитното дело в България / Кирил Ризов. - София : Издателство на Отечествения фронт, 1987. - 72 с. : с портр., сн.

   

Ризов, Кирил

  Развитие на природозащитното дело в България: [ Изследване ] / Кирил Ризов. - 2. прераб. изд. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994. - 112 с. : с портр., ил., факс.Ризов, Кирил

   

Симеонов, Светослав Кънчев

    Уреди и апарати за анализ и контрол на природната среда : [ За студенти от ТУ - Габрово ] / Светослав Кънчев Симеонов. - [ 2. изд. ]. - Габрово : Екс-Прес, 2007. - 258 с. : със сх.
   
Уот, Саймън
   Грозните животни : Не може всички да сме панди / Саймън Уот ; Прев. [ от англ. ] Мая Маркова. - София : Изток-Запад, 2015.- 144 с. : с цв. ил. ; 19 см
   

Форнасари, Елеонора

   [Десет] 10 идеи как да спасим планетата / Текст Елеонора Форнасари; Ил. Клариса Корадин; Прев. [от итал.] Ива Костадинова . - София : Робертино, 2021. - 40 с. : с цв. ил.; 28 см

   

Фрийдман, Томас

   Горещ, плосък и пренаселен : Защо светът се нуждае от зелената революция и как можем да възродим нашето глобално бъдеще / Томас Фрийдман ; Прев. [ от англ. ] Жана Тотева. - София : Сиела, 2010. - 456 с.

   
Чалъкова, Петранка и др.
   Опазване на природната среда : Препоръчителна библиография / Състав. Петранка Чалъкова, Елена Григорова ; Ред. Марин Ковачев. - В. Търново : Окр. обществ. комитет по защита на природата и др., 1987. - 59 с.
   

   Червена книга на НР България: Изчезнали, застрашени от изчезване и редки растения и животни К : В 2 т. / Глав. ред. кол. Мако Даков - предс. и др. - София : БАН, 1984 - . - 30 см

 

     1. Растения / Ана В. Петрова и др.; Ред. кол. Велко Велчев и др.; Худож. Димитър Влаев. - 1984. - 448 с.: с ил., к.

   

   Червена книга на НР България: Изчезнали, застрашени от изчезване и редки растения и животни К : В 2 т. / Глав. ред. кол. Мако Даков - предс. и др. - София : БАН, 1984 - . - 30 см

 

        2. Животни / Отг. ред. Ботьо Ботев, Цоло Пешев. - 1985. - 184 с.: с ил., к.

   

    Червена книга на Република България К : Т. 1 - 3 / Гл. ред. Васил Големански и др. - София : БАН ; МОСВ, 2015 - . - 29 см

 
     1. Растения и гъби. - 2015. - 887 с. : с цв. ил.  

   

   Червена книга на Република България К : Т. 1 - 3 / Гл. ред. Васил Големански и др. - София : БАН ; МОСВ, 2015 - . - 29 см

 
   2. Животни. - 2015. - 383 с. : с цв. ил., табл
    

   

    Червена книга на Република България К : Т. 1 - 3 / Гл. ред. Васил Големански и др. - София : БАН ; МОСВ, 2015 - . - 29 см

 
     3. Природни местообитания. - 2015. - 458 с. : с цв. ил., табл.

   
   Червена книга на Република България DVD : Електронно издание : В 3 т. / Гл. ред. Васил Големански. - София : БАН ; МОСВ, 2015. - 1 DVD : (4,22 GB) ; озв., цв.

 

 

ОТГОВОРНО ПОТРЕБЛЕНИЕ

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

Глен, Джероум и др.
    Човешкото бъдеще : Хоризонти на развитие / Джероум Глен, Тиодор Гордън, Елизабет Флореску ; Прев. от англ. Ина Димитрова, Диана Велкова, Росен Люцканов. - София : Изток-Запад, 2015. - 347 с. : с ил., диагр. ; 22 см
   

Димитрова, Блажка

   Живот с нулев отпадък в България  / Блажка Димитрова; Фотогр. Георги Вълков. - София: Ракета, 2020. - 213 с.: с цв. ил.; 24 см

   

Исакова, Снежина Георгиева и др.

   Отпадни минерални суровини / Снежина Исакова, Никифор Недев. - София: Българска книжница, 2019. - 77 с.: с ил.; 22 см

   

   Състоянието на планетата 2000 К : Докл. на инст. Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество / Лестър Р. Браун и др. ; Ред. Линда Старк ; Прев. от англ. - София : Книжен тигър, 2000. - 320 с. : с диагр. ; 23 см

 

   
   Състоянието на планетата 2005 К : Преразглеждане на глобалната сигурност : Доклад на инст. Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество / Майкъл Ренър и др. ; Състав. Лори Браун ; Ред. Линда Старк ; [ Предг. Михаил С. Горбачов ]. - София : Книжен тигър, 2005. - 312 с. : с ил. ; 23 см
   
   Състоянието на планетата 2007 : Нашето бъдеще в градовете К : Доклад на института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество / Прев. от англ. ; Ред. Линда Старк. - София : Книжен тигър, 2007. - 335 с. : с ил., сх., диагр. ; 23 см
   
    Състоянието на планетата 2008 К : Нововъведения за устойчива икономика : Доклад на института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество / Ерик Асадуриан и др. ; Ред. Линда Старк ; Прев. от англ. - София : Книжен тигър, 2008. - 352 с. : с ил., табл., диагр. ; 23 см
   
   Състоянието на планетата 2009 К : Навлизаме в по - топъл свят : Доклад на института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество / Робърт Енгелман и др. ; Ред. Линда Старк ; Прев. [ от англ. ]. - София : Книжен тигър, 2009. - 328 с. : с ил. ; 23 см

 

   
    Състоянието на планетата 2012 К : Към устойчиво благоденствие : Доклад на института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество / Ред. Линда Старк ; Прев. от англ. - София : Книжен тигър, 2012. - 320 с. : с ил., диагр. ; 23 см
   
    Състоянието на планетата 2016 К : Може ли един град да бъде устойчив? : Доклад на института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество / Ред. Лиса Мастни ; Прев. от англ. - София : Книжен тигър, 2016. - 360 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

 

 

ЕКОСЕЛИЩА И „ЗЕЛЕНА” АРХИТЕКТУРА

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

   Екология на селищата и селищните системи : Някои осн. въпроси : [Моногр.] / Любен Тонев и др. - София : Наука и изкуство, 1982. - 230 с. : с табл., сх.
   

Панчев, Младен Ненчев

   Екология & Архитектура : Екологично устройство на регионалните комплекси, селищните територии и архитектурата на сградите / Младен Панчев ; [ Предг. ] Константин Николов Бояджиев. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, [2006]. - 552 с. : с ил., табл., сх. , 28 л. : цв. ил., к., пл.

 

 

 

ЕКОТУРИЗЪМ

 

Ето някои от книгите, които можете да прочетете в библиотеката:

 

   България: Пътеводител: 80 екопътеки, 60 еднодневни екскурзии. - Стара Загора : Домино, 2014. - 312 с.: с ил., к.
   
   България: Екопътеки: 140 туристически маршрути и екопътеки в България. - Стара Загора : Домино, 2014. - 1 с.
   

   Горско училище Еко пътека '' Узана ''  : 10 урока за природата. - Габрово : Б. изд., 2005. - 54 с. + 1CD

   

Драганов, Румен Иванов

   Управление на екосистемните услуги за сигурност в туризма / Румен Драганов. - София: За буквите-О писменехь, 2016. - 246 с.: с ил.; 23 см

   

Иванова, Ели    

    [Педесет и две] 52- екопътеки за всеки / Ели Иванова. - София : Сиела, 2019. - 204 с. : със сн.
   

Лисагор, Кимбърли и др.     

    Изчезващите дестинации : 37 застрашени места. Ще ги има ли утре и можем ли да ги спасим? / Кимбърли Лисагор, Хедър Хенсън ; Прев. от англ. Александра Лозанова. - София : Вакон, 2013. - 368 с. : с ил.
   
   Национална стратегия за екотуризъм  : Резюме / Ил. Борис Димовски. - София : [ Изд. Министерство на околната среда и водите ], 2003. - 56 с. : с ил.
   
   Национална стратегия и план за действие за екотуризъм в България  : Представен на Втория национален форум '' Екотуризъм - естествено България '' 29 - 30 януари, 2004 г. София. - [ София ] : [ Б. изд. ], [2004]. - 155 с. : с табл.
   

Радева, Мая  

    Планина, хора, предизвикателства : Фотоалбум / Текст Мая Радева, Ред. Надежда Белчева, Прев. на англ. ез. Ана Димитрова. - София : Б. изд., 2016. - 198 с. : със сн.
   

   Селски Екотуризъм по Пътя на слънцето  : Ч. 1 -. - София : Stara Planina, 2006 -

 

             1. Троян. Тетевен. Априлци. - 2006. - 47 с. : с цв. ил., к.

   
   Селски Екотуризъм по Пътя на слънцето  : Ч. 1 -. - София : Stara Planina, 2006 -

             

             2. Трявна. Дряново. Габрово. Севлиево. - 2006. - 51 с. : с цв. ил., к.

   
   Узана : Зеленото сърце на България / Състав. Силв ия Иванова и др. - [ Габрово ] : Екс-Прес, 2010. - 250 с. : със сн.