Зелена мода

 

Какво е влиянието на модната индустрия върху климата и околната среда?

 

Надежда Ангелова

Източник: Климатека – науката за климата на твоя език

 

Проучвания показват, че производството на облекло е вторият по големина индустриален замърсител.

 

Д-р Надежда Ангелова е част от авторския екип на Климатека. Тя е гл. асистент в катедра “Неорганична химия” на ФХФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Научната ѝ работа е фокусирана върху синтезиране и охарактеризиране на различни наночастици, които служат като сорбенти и могат да се използват в медицинската практика или в системи за пречистване на води от органични и неорганични замърсители. Надежда има опит и като учител по природни науки и в преподавателската си практика включва много предизвикателства към учениците, свързани с намаляване на опаковките в ежедневието им, изложби по темата за климатичните промени, отпадъци, потребителска осъзнатост и устойчив начин на живот.

 

В днешния консуматорски свят ежедневно се произвеждат и купуват огромно количество текстилни продукти. Част от тях са с растителен или животински произход, а други са синтезирани от петролни продукти под формата на влакна. Всяка материя има своя въглероден отпечатък върху климата в резултат на добив, енергия за производство, транспортиране, третиране на отпадъците. Текстилната индустрия има значително влияние върху световната екология и се обръща все повече внимание на регулирането ѝ и преминаването към по-устойчиви практики на производство.

 

Данни за модната индустрия и мащабите на нейното замърсяване

Около 300 милиона са хората по света, включени в дизайна, производството, дистрибуцията и търговията на дребно на текстилни стоки. Между 1,7 и 2,5 трилиона долара е оценката на приходите на модната индустрия за 2021 г. според два независими доклада на Euromonitor и McKinsey, като прогнозите са за допълнително покачване. Тези цифри са логични предвид факта, че потреблението на дрехи е нараснало с 400% през последните 20 г.

 

Модните потребители купуват над 80 милиарда нови дрехи всяка година. С тези главозамайващи количества е лесно да си зададем въпроса: Какво става с вече негодната за носене дреха? Къде е нейното място в океана от видове отпадъци, който генерира човечеството? А какви отпадъци се генерират още преди да е достигнала потребителя?

 

С производството на първите синтетични влакна, отговорът на тези въпроси вече не е лесна задача. Дрехите от 100% естествени материи – памук, лен, коприна, вълна се разграждат напълно в рамките на месеци. За съжаление, този тип материи вече са рядкост – благодарение на синтетичните добавки производството е по-евтино, а тъканите – с по-голямо разнообразие от цветове, текстура, специфични свойства. Еластанът, найлонът и полиестерът са синтетични влакна, изградени от изкуствени суровини, съответно и периодът за разграждането им е в пъти по-дълъг – от десетки до стотици години. И дори вече разградени на невидими с просто око нишки, те попадат в Световния океан и неговите обитатели, а оттам – и в човешкия организъм. Тепърва предстои да се запознаваме с дълготрайните ефекти при хората от системното излагане на замърсяването с микропластмаса. 

 

Но отпадъците, които генерира модната индустрия, съвсем не се ограничават само до вече неизползваемите артикули. 

 

 

Фигура 1: Световно производство на влакна за година в метрични тонове, прогнозирано до 2030 г. 

Адаптирано от Tecnon OrbiChem analysis 

 

Какъв е проблемът с производството и замърсяването?

Текстилната индустрия е силно зависима от големи количества вода, необходими в производството. Например за производството на един чифт стандартни дънки са нужни до 10 000 л вода, което е еквивалентът на средното потребление на вода на един българин за 100 дни.

Това включва водата, използвана за напояване на памуковите растения, за обработката на суровината, избелването ѝ и превръщането ѝ в текстил. Платът се нуждае също от боядисване (за сини дънки с индигово синьо), многократно изпиране и оформяне на готовия продукт. 

 

Проблемът обаче не е в свръхконсумацията на вода, а във факта, че често отпадъчните води не се пречистват за отстраняване на замърсителите преди да бъдат изхвърлени в околната среда. Годишно в световен мащаб се произвеждат около 70 000 000 тона синтетични багрила, като над 10 000 тона от тези багрила се използват от текстилната промишленост. Багрилата често се разделят на няколко категории според техния произход, структура и приложение. 

 

Освен багрила текстилната промишленост използва голям брой силно токсични химикали на различни етапи от процеса.

 

 Те съдържат широка гама от ароматни съединения и тежки метали, като живак, хром, кадмий, олово и арсен. Препаратите и текстилните бои не се свързват плътно с тъканта и често се изхвърлят с отпадъчните води в различни водоеми без предварително третиране. Това представлява сериозна екологична заплаха с токсични, мутагенни и канцерогенни ефекти върху живите организми. Високата концентрация на текстилни багрила във водата изчерпва нивата на кислород, блокира слънчевата светлина и влошава биологичната активност на водната флора и фауна. Замърсените води могат да имат сериозен ефект и върху човека, като сред най-разпространените са алергии, дерматит и кожни обриви, но и мутации, изменения в репродуктивните органи и цялостна интоксикация.

 

Тази мултимилионна индустрия има голям ефект и върху качеството на въздуха. Според някои проучвания производството на облекло представлява 10% от глобалните въглеродни емисии и е вторият по големина индустриален замърсител.

 

С преминаването на тъканите през различните етапи на производствения процес във въздуха се отделят освен CO2 и множество замърсители. Фабричните котли, които загряват водата, отделят азотни оксиди и серен диоксид. Операциите по избелване са свързани с отделяне на хлор и хлорен диоксид, а отпечатването върху тъканите – отделяне на въглеводороди и амоняк. При процедурите по боядисване може да се отдели формалдехид в атмосферата, както и летливи органични съединения (ЛОС). Без качествена защита и пречистване тези токсични изпарения попадат във въздуха и носени от вятъра замърсяват и други райони. Това представлява сериозна заплаха за околната среда, допринасяща за явления като киселинни дъждове, цъфтеж на водорасли, смог и засяга здравето на растенията, животните и човека. 

 

Фигура 2: Въздействие на текстилните продукти върху околната среда.

Източник: Европейски парламент.

 

За преработката на текстил и производството на готови изделия е необходимо голямо количество енергия, което се набавя чрез изгаряне на нефтени продукти или твърди горива. Освен производството, дистрибуцията на конфекции и материали също допринася за отделянето на СО2 и други парникови газове. Където и да е направен даден текстилен продукт, той може да достигне до всяка точка на земното кълбо. Различните превозни средства – камион, кораб или самолет, генерират допълнително замърсяване, с което изделието може да удвои или утрои своя въглероден отпечатък.

 

Кои са държавите, които са най-големи производители?

Най-голям производител на текстил в световен мащаб с повече от 40% дял в износа към 2021 г. е Китай. След тях се нарежда Европейският съюз и основно Германия, но с далеч по-малък принос към световното производство. В топ 5 попадат също Индия, Турция, САЩ, последвани от държави в Югоизточна Азия.

 

В България много от създадените през ХIХ и XX. век текстилни фабрики са затворили врати. Сред изключенията са наследниците на няколко предприятия в района на Сливен и Ямбол, специализирани в подготовка и предене на текстилни влакна Макар и със смалени мащаби текстилната индустрия ангажира стотици българи. Основната суровина, която се произвежда в България е вълната, част от която се обработва в местни предприятия, а друга се изнася. Българските фабрики са специализирани основно в моделирането и изработката на конфекции, използвайки готови платове, а не толкова в производството на тъкани.

 

Какво може да направи индустрията, за да намали негативното си влияние?

От ключово значение за намаляване на влиянието на модната индустрия върху климата и околната среда е контролът на производствения процес и освобождаването на потенциално вредни вещества в природата.

 

Това включва създаване на специализирани пречиствателни инсталации. Например пречиствателна станция за отпадъчни води (effluent treatment plant – ЕТР) е система, която е специално проектирана за пречистване на промишлени води. Част от процесите, които се използват в такива станции са утаяване и филтриране, йонен обмен с естествени или синтетични смоли за премахване на токсични вещества и др. Важен фактор за намаляване на вредните емисии във въздуха са достатъчно високите и ефективни комини на текстилните фабрики. Те трябва да осигуряват оптимални условия за изгаряне на газовете и разпръскването им в атмосферата. В същото време обаче има тенденция все повече производители да използват екологични суровини при производството. 

 

Вместо силни химикали за омекотяване и финална обработка на тъканта се разработват алтернативи на базата на пчелен восък, алое вера и витамин А. Полагат се усилия за намиране на огнеупорно покритие, което използва химикали, които не съдържат опасни съединения. 

 

Друг метод, който подпомага опазването на околната среда при довършителни работи по текстил, е употребата на ензими вместо химически добавки за намаляване на въглеродните емисии и намаляване на потреблението на енергия и количеството вода. Революционен метод за боядисване на текстил с въглероден диоксид под налягане е разработен от инженери в Нидерландия. При него не се използва вода и количеството отпадъчни продукти е минимално. В производството все повече се търсят алтернативи на избелването с белина, като успешни кандидати са избелване с водороден пероксид и озон, при които не се отделят опасни отпадъци.

Все по-често се използват специализирани машини за намаляване на консумацията на вода по време на предварителната обработка, боядисването и последователността на измиване след боядисването. Това води едновременно до намаляване на енергията, необходима за загряване на вода при различни етапи на обработка и ефективно натоварване на пречистването на отпадъчните води.

 

Разработени са и различни технологии за понижаване на енергийния разход: предварително загряване на технологична вода от слънчеви панели за намаляване на потреблението на други невъзобновяеми енергийни източници. Въвежда се и адекватна изолация на машини за боядисване, сушене, пресоване и подходящи системи за възстановяване на топлината, за избягване на нежелана загуба на енергия.

 

В съвременния свят на засилваща се енергийна нужда, съпътствана от изчерпване на изкопаемите горива, модната индустрия се старае да понижи енергийните си разходи. Това води до по-устойчиво производство, в което все по-често се срещат понятията “рециклиране” и “пречистване”. И дали заради регулации или икономия това е стъпка в правилната посока. За съжаление това не е достатъчно, за да се повлияе значително екологичният отпечатък, който оставя текстилният бизнес. Неговата цел е да предлага възможно най-много на своите клиенти на достъпна цена и да ги стимулира те да го желаят силно. Тук идва ролята на потребителя, който да обърне гръб на т.нар. “бърза мода” и да поеме своята отговорност за опазването на чистотата на планетата. Все повече хора съзнателно избират устойчиви алтернативи – артикули от секънд хенд магазини, дрехи от рециклирани материали или органични източници. Това е важна част и от все по често приемания модел на кръгова икономика. Проблемът със свръхконсумацията на модни стоки и участието на всеки човек в него ще бъде разгледан в отделна тема. 

 

В статията са използвани материали от:

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/state%20of%20fashion/2022/the-state-of-fashion-2022.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321012720

https://biomedres.us/pdfs/BJSTR.MS.ID.004692.pdf

https://textilelearner.net/carbon-footprint-in-textile-industry/

https://www.statista.com/statistics/236397/value-of-the-leading-global-textile-exporters-by-country/

https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/11/10/4113709_vlastelinite_na_tekstila/

https://dyecoo.com/co2-dyeing/

 

 

 

"Зелени минути": 

Как да избираме дрехи разумно и с мисъл за природата

 

Дизайнерката Невена Николова за бързата мода и екологията

 

16 февруари 2023

btv

 

В "Зелени минути" от дизайнерката на холивудски звезди Невена Николова ще научим как да избираме дрехи разумно и с мисъл за природата. Тя е поканена да вземе участие в Световния икономически форум в Давос по темата за устойчивата мода. Вижте срещата с нея в поредицата на Владимир Гешев "Зелени минути" по btv тук.

 

 

Създадоха веганска кожа, направена от кактус, която ще сложи край на жестокостта към животните

 

Дълго време хората се опитват да измислят устойчива, екологична алтернатива на кожата, която е добита без жестокост. И сега, иновативно решение, създадено от двама предприемачи от Мексико, предлага начин да създадете кожа, просто като използвате кактус, който е не само екологичен, но и изглежда и се усеща като истинска кожа.

 

Нов, екологичен метод за създаване на кожа

 

  

Адриан Лопес Веларде и Марте Казарес са създали метод за превръщане на кактус във веганска кожа, наречен Десерто. Изработена е изцяло от кактус и тази кожа може да се използва за направата на всичко – от обувки до портфейли.

 

Кактусът е много устойчив и може да издържи ниските температури през зимата. Според уебсайта им те подбират и изрязват само зрелите листа на растението, без да повредят самия кактус, и правят нова реколта на всеки 6 до 8 месеца.

 

Адриан Лопес Веларде и Марте Казарес са създали метод за превръщане на кактус във веганска кожа, наречен Десерто. Изработена е изцяло от кактус и тази кожа може да се използва за направата на всичко – от обувки до портфейли.

 

Кактусът е много устойчив и може да издържи ниските температури през зимата. Според уебсайта им те подбират и изрязват само зрелите листа на растението, без да повредят самия кактус, и правят нова реколта на всеки 6 до 8 месеца.

 

Досега компанията успява да използва кактусова кожа по много начини, създавайки чанти, седалки за кола, обувки и дори облекло. И тъй като материалът е напълно органичен, кожата е дишаща, което често се оказва проблем, когато става въпрос за синтетични алтернативи.

       

 

 

  

В процеса на създаване на кактусова кожа, те отрязват зрелите листа и ги изсушават на слънце в продължение на 3 дни, за да постигнат точно необходимото ниво на влажност. След това те обработват органичната суровина, за да направят патентованата формула, необходима за създаване на веганска кожа. 

 

Освен това, друг важен за околната среда факт е, че кактусовата кожа е частично биоразградима и съдържа нулева пластмаса. Фактът, че е биоразградим, прави този материал още по-ценен.

 

 

Устойчива алтернатива на животинската кожа без жестокост

 

Благодарение на своята издръжливост и висока устойчивост на ниски температури, този органичен, устойчив продукт може да замени използването на животинска кожа и други синтетични материали, които не са екологични.

 

Понастоящем марката договаря проекти с основни участници в различни индустрии и работи, за да направи материала по-достъпен за малкия и средния бизнес. Така че преди да го знаете, може просто да се натъкнете на чифт обувки от кактусова от кожа.

 

Не е трябвало да изсичат дървета във фермите, които доставят кактусите. Всъщност те са направили точно обратното, тъй като засаждат местен кактус от региона, това всъщност помага за биологичното разнообразие в района.

 

Методите на Адриан и Марет не причиняват вреда на околното биоразнообразие. Плантацията им е изцяло органична и техните естествени техники стимулират почвената микрофлора и микрофауна, която след това се запазва без никакви причинени щети.

 

Източник: Aia.bg

 

Сметище в Дандора и река Найроби

 

  

 

Това сметище в Дандора и река Найроби са само две от многото места, където свършват отпадъците от индустрията за бърза мода. Компаниите често използват потока от стоки от Митумба (употребявана мода от Запад) към Източна Африка като незаконен начин за изхвърляне на свръхпроизведения или повреден текстил.

 

Рекламираната кръгова иконимика е зелена лъжа. Всъщност само 1% от текстилните изделия са направени от рециклирани влакна, останалата част използва нови ресурси, особено нефт. Масовото свръхпроизводство на текстил вреди на околната среда.

 

Отговорни за тези текстилни планини са международните компании за бърза мода, които наводняват цели региони на нашата земя с неразградими или нерециклируеми пластмасови продукти. Бързата мода никога няма да бъде устойчива!

 

Единствената устойчива дреха е тази, която не е новопроизведена. Втората употреба, поправянето, заемането, споделянето и размяната трябва да се превърнат в новото нормално. Линейните бизнес модели вече нямат място в свят справедлив за социални и климатични условия.

 

Източник и превод от: @makesmthng

 

Шопинг, носиш, хвърляш, repeat: Как ЕС ще забави бързата мода

 

сн.: Getty Images

 

Източник: Webcafe

 

На повечето от нас не се е налагало, но само едно-две поколения назад бабите и дядовците ни са носели едно палто, едни обувки и едни връхни дрехи кажи-речи цял живот. Без тениски тип "носиш и хвърляш", без 3 нови ката дрехи за всеки нов сезон, без едночасово взиране в претъпкания трикрилен гардероб с констатацията "Няма какво да облека"...

Ужас, нали?

 

Но след бума на т.нар. "бърза мода" в последните десетилетия, Европейската комисия си е поставила да цел да я "забави".

До 2030 г. практиката да се купуват купища дрехи, които след един сезон носене се изхвърлят, трябва да се ограничи сериозно, гласи стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия.

 

Защото вероятно и най-пристрастените към шопинга биха признали, че отдавна сме минали границата на разумното потребление на дрехи и обувки.

 

В световен план производството на текстил се е удвоило само за годините от 2000 до 2015-та, а до 2030 г. се очаква потреблението на дрехи и обувки да скочи с 63 на сто от сегашните 62 млн. тона до 102 млн. тона.

 

В ЕС годишно се изхвърлят 5.8 млн. тона текстил ежегодно, или по 11 кг. на човек. Всяка секунда някъде по света един камион текстил се изхвърля на сметище или се гори в инсинератор.

 

А дрехите представляват 81 на сто от текстила, който се потребява в ЕС. Феноменът на бързата мода води до по-евтини и затова по-некачествени дрехи, които са годни за носене по-кратко време.

И тъй като новата колекция се появява след месеци, така или иначе вече на никой не му е нужна ризата от предишната, с което кръгът се затваря. Хората носят дрехите си все по-кратко и не ги предават за втора употреба заради ниското им качество. Освен това бързите дрехи се рециклират по-трудно, тъй като технологията на производството им не го позволява.

 

 

В резултат на това в Европа потреблението на текстилни изделия е на четвърто място по въздействие върху околната среда и изменението на климата след храните, жилищата и транспорта, съобщават от Европейската комисия по повод представянето на новите предложения на ЕК за превръщане на устойчивите продукти в норма.

 

Идеята е точно със забавяне на бързата мода, промени в етикетирането и осигуряване на възможност за повече поправки и съответно - по-дълъг живот на стоките, да се намали боклукът и влиянието върху околната среда.

 

По отношение на текстила, стратегията на ЕС за устойчивост предвижда до 2030 г. текстилните изделия, продавани на пазара на ЕС, да са трайни и да подлежат на рециклиране, да са произведени във възможно най-голяма степен от рециклирани влакна и да не съдържат вредни вещества.

 

Целта е потребителите да могат да използват по-дълго висококачествените текстилни изделия, бързата мода вече да не е на мода, а икономически изгодните услуги за повторна употреба и поправка да бъдат широко достъпни, обясняват от ЕК.

Отговорностите в тази посока ще паднат върху производителите по цялата верига, включително когато продуктите им се превърнат в отпадъци, така че акцентът да е върху рециклирането, а не върху депонирането или изгарянето.

 

В стратегията се предвиждат и мерки за справяне с непреднамереното изпускане на пластмасови микрочастици от текстилните изделия, за гарантиране на точността на твърденията за екосъобразност и за насърчаване на кръговите бизнес модели, включително услугите за повторна употреба и поправка.

 

В стратегията на ЕС също така се отправя призив към предприятията да намалят годишния брой на колекциите, а държавите членки се призовават да приемат благоприятни данъчни мерки за сектора на повторната употреба и поправката.

 

По отношение на производството, което да "забави" модата и да удължи живота на дрехите, ЕС ще въведе съответните изисквания.

В момента "бързата мода" просто не е качествена - сред основните причини хората бързо да износват и хвърлят дрехите са бърза загуба на цвета, лесно късане, некачествени ципове и шевове, обясняват от ЕК в стратегията за устойчивост на текстилните изделия.

 

Друг проблем по отношение на околната среда са материалите, от които се произвеждат дрехи. Сред тях са пластмасови фибри и различни химикали, които не позволяват рециклирането на текстила. Това води до използване на едва 1 на сто рециклиран материал в новия текстил.

 

Например, смесването на полиестер с памук, както и използването на еластан, правят рециклирането на дрехите много трудно.

 

Затова и Европейската комисия ще издаде изисквания за текстила, които ще касаят издържливостта, възможността за поправка и за съдържание на фибри. Постепенно те ще станат задължителни.

Стратегията предвижда и насърчаване на промяна на поведението на самите потребители, които също да търсят по-качествени и дълготрайни дрехи, които да използват за повече време. В тази посока се предвижда промяна и в етикетите, които да указват кои дрехи са лесни за рециклиране и еко-френдли.

 

Остава само отново да свикнем на носим едни и същи дрехи години наред. Няма да е лесно.

 

 

Как секънд хендът влиза в парламента

 

 

Елисавета Белобрадова и Красимира Хаджииванова

 

към публикацията кликни тук

 

Източник: Майко Мила

 

 

Колко бързо се разграждат различни материи?

 

 

В края на жизнената си цикъл, облечете най-често попадат на сметището, където се разграждат в продължение на много години. В тази статия ще се запознаем със средната дейност на този процес. Въпреки че не можем винаги да избираме най-устойчивия вариант на материята за нашите дрехи, добре е да ги познаваме и да знаем екологичната цена на тяхното производство и времето за декомпостиране, което поне ще ни ориентира в избора ни. Разбира се, това няма да е съдбата за вашите дрехи, ако се погрижите те да бъдат правилно предоставени за рециклиране или друго оползотворяване.

 

Основното, което трябва да знаем е, че естествените материи, като лен, памук, коприна, вълна и бамбук се разграждат много бързо от изкуствените, каквито са е полиестъра, найлоновата материя, ликрата, сандекса и др. Смесването на изкуствени и естествени нишки прави и рециклиране и декомпостиране им по-трудно.

 

Памук – 2- 5 месеца

Органичните памук е една от най-устойчивите материи, най-вече защото се разграждат много бързо. Поставен в подходящия компост може да се разгради и за по-малко от 2 месеца. Не се уверете обаче, че конвенционално произведения памук черпи огромни ресурси във времето на изработката ми, така че ако това е вашият избор на любимата материя, винаги проверявайте етикета. Органичният памук се използва на половината по-малко вода и за производството му се изразходват 2 пъти по-малко въглеродни емисии.

 

Лен – 2 седмици

Една от най-екологичните материи. Ако не можете да използвате много оцветители, декомпостирането на тази материя е само за около 2 седмици. Другите качества са издръжливостта, естествената устойчивост на молци и други насекоми и факти, че имат различни естествени оттенъци, които спомага за разнообразието, без да се използват допълнителни цветове. Причината лена да не е толкова разпространена, колкото е по-голямото производство е по-ресурсоемко като труд и това го оскъпява. Инвестицията обаче си струва, осигурява здравината и комфорта.

 

Деним – 10-12 месеца

Въпреки че са създадени от памука, дънковите материи се разлагат значително по-дълго време, печелят и натъкването. За да сте сигурни, че вашите дънки са разградими, избягвайте смесените със синтетични влакна еластични материи. Вече има марки, които гарантират качеството и разграждането на материята, които се използват.

 

Вълна – 1-5 години

Макар и да изглежда лека и пухкава, на вълната й отнема около от 1 до 5 години, за да се разгради напълно. Ако се грижите добре за тях, пуловерите от вълната могат да са свежи и да запазят своята форма и цвят много дълги години, сравнено с другите материи. Въпреки че има доста високо качество, трябва да обърнете внимание и на това как се достига вълната и да следим за марките, гарантиращи щадящо и хуманно отношение към животните.

 

Гума – 50-80 години

Удобството на гумените ботуши в мокро време е незаменимо, но те се разграждат в продължение на повече от 50 години и замърсяват значително околната среда. За щастието гумата, когато е в чист вид лесно се рециклира и се преобразува в транспортни гуми, подложки за килими, туби и тръби.

 

Найлонова материя (найлон) – 30-40 години

Изработен от пластмаса, получена от суров нефт, найлонът доминира в света на трикотажа и спортните стоки – раници, чанти, чадъри. Въпреки това, че се слави със своята здравина и издръжливост, тази синтетична тъкан се разгражда много по-забавно от естествените влакна като памук и лен.

 

Полиестер – 20-200 години

Другото изкуствено влакно, полиестерът е полимер, създаден от химическа реакция, включваща нефт, въздух и вода. Тази тъкан, също така на пластмаса, не изисква само години до векове за да се разгради, но така води до по-нататъшно замърсяване с микропластмаса в края на жизнения цикъл – замърсяване на водите, задушаване на морските обитатели и организация на околната среда от полуразградената пластмаса. Друг път на полиестера е боядисването му, поради което се използват много химикали, които трудно се обезвреждат и често се освобождават и замърсяват околната среда с токсични съединения. Единственото му положително качество е, че когато е в чист вид е годен за рециклиране и създаване на нови нишки.

 

Спандекс – неразградим

Синтетична материя, състояща се от полиуретан. Търговските му наименования включват Lycra, Dorlastan и т.н. Заради еластичните си качества често се използва за изработката на спортни дрехи и бански костюми. Може да се получи за една от най-неустойчивите материали, печелете това, че се произвежда с много невъзобновяеми ресурси и се разграждат за годините на стотици.

 

Паети – неразградими

Малко блясък в сивото ежедневие е добре дошъл, но цената на този вариант за украсяване е изключително висока за околната среда. Нека сме честни – ще носите тази лъскава дрешка само няколко пъти, докато все още е на мода, а след това пайте ще отидат на сметището, където и след стотици годините ще продължават да стоят, а по-лошия вариант е да попаднат във водата и да убият някое морско създание, след като ги погълне.

 

Избирането на подходящи материи за нашите дрехи е само една от крачките, които можем да направим към по-съзнателна и екологична употреба. Купуването на дрехите втора употреба, както и предаването на нашите, вече непотребни дрехи на правилните места с другите лесни начини да подпомогнем модела на устойчивост и да удължим живота на дрехите, които използват. Разделното събиране и обработка на дрехите дава възможност за голяма част от тях за получаване на втори живот или удължаване, чрез преработка в друг артикул – вата, парцел или друга пивна или изолационна материя.

 

Източници:

https://hellojackalo.com/blogs/news/fabric-decompose
https://www.peacefuldumpling.com/clothing-decompose-rate
https://www.voguebusiness.com/sustainability/fashion-biodegradable-material-circularity- памук
https://www.sustainablefashion.earth/type/water/synthetic-fibres-used-in-72-clothing-items-can-sit-in-landfills-for-200-years/
https://www.bbc .com/future/article/20200710-защо дрехите са толкова трудни за рециклиране

 

 

 ''Модна индустрия е сред най-големите причини за замърсяване на планетата. Когато избираме да се доверим на продуктите с историята, ние не просто предотвратяваме щетите, които човечеството нанасят върху природата и околната среда. Правим нещо повече – подсигуряваме по-дълъг живот за дрехите.''

 

 

 

Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективни процес за производство

на  дамски облекла от ''ЛГРП'' ЕООД

 

 

 

Какво е устойчива мода?

 

10.07.2019 г

 

2019 година, всички сме пазарували вече от БИО магазини, мисля много с какво се храним - гледаме възможно най-често да избираме ЕКО алтернатива.

Предпочитаме да купуваме специална козметика - пречистена от всякаква химия.

 

Стараем се да използваме всичко по-малко пластмаса в ежедневието си. Пием напитките си без сламка, носим си чаша / бутилка за многократна употреба и разбираме се пазаруваме с хартиени или торбички от плат... 

 

НО има все още един много важен аспект от живота ни, на който не се обръща вниманието - устойчивостта и произхода на дрехите ни.

 

Днес в нашата Youthiful Friday статия ще направим внимание точно на тази тема: облеклото ни. Ще се запознаем с основните принципи и термини и ще ви дадем съвети как да се справите с вредното консуматорство.

 

Във всички индустрии има много термини, които понякога са объркващи. Когато става въпрос за устойчива мода, ето основните дефиниции, които трябва да знаете:

 

Бавна мода / Slow Fashion


Бавната мода е точно обратното на бързата мода, което означава, че се отнася до процесите на производство, закупуване, носене и евентуално изхвърляне на нашите дрехи. Преди имате четири модни сезона, сега има 52. Да, 52 "сезона", през техните производители на дрехите произвеждат, за да ви насърчат да закупите нещо ново всяка седмица от годината.

 

Бавната мода се произвежда в по-малките партиди с акцент върху качеството и дълголетието, а не над количеството и краткотрайните тенденции.

Еко-модата / Eco Fashion


Еко-модата се отнася до въздействието върху дрехите на околната среда и въглеродния отпечатък, връзка с марката. Тук се приоритизира планетата. Значението има видове материали, които се използват, водата и другите използвани ресурси, като например опаковането и транспортирането на дадения продукт.

 

Етична мода / Ethical Fashion


Етичната мода разглежда справедливо отношението към работниците, здравето и благосъстоянието на общността, които могат да бъдат действащи от конкретната форма. Тя разглежда стандартите за трудовата медицина, правата на работниците, законите за детския труд, стандартите за безопасността и въздействието на фабриката / компанията на общността, от която е част.


Етичната мода може да включва и етично отношение към животните, което да означава, че не може да се използва животински продукти за производството.

Устойчива мода / Sustainable Fashion


Устойчивата мода обхваща всички горепосочени термини. Това е жива концепция, която ще се промени с времето. Това, което може да бъде устойчиво днес, може да не е през годините или пет години след това. Това е концепция, която има много тълкувания и стандарти, но като цяло обхваща всички горепосочени термини.

 

Сега, след като поговорихме за това, какво е устойчивата мода нека ви кажа няколко статистики за Бързата Мода / Fast Fashion и как се отразява на околната среда:

- Само в Щатите всяка година 10,5 милиарда тона дрехи се изпращат в депа за отпадъци.

- Средно за производство на един чифт дънки се използва 7000л. вода. Това е еквивалента на количеството вода, което един човек пие за около 6-7 години.

- За една година австралийката средно купува 27кг нови дрехи. Изхвърля средно 23 кг и носи само 33% от гардероба си.

- В момента в световен мащаб се "консумират" около 80 милиарда тона дрехи годишно. Това е около 400% повече в сравнение с преди 20 години.

- Ако искате да удължите живота на една дреха със средно 9 месеца, може просто да я поправите (зашиване, стесняване и т.н.) или да използвате за друга цел (например домашни парцали). Същното важи и за дрехи втора употреба, купувайки дрехи втора ръка вие редуцирате с 20-30% отпечатък, който облекло оставя върху ресурсите на планетата.

 

И сега няколко съвета от нас относно бъдещите ви покупки:

 

- Когато хвърлите около на поредната дреха се запитайте: трябва ли ми наистина / ще я нося ли повече от 15 пъти?

- Направете проучването за любимите си марки - отговаря на гореспоменатите критерии за устойчивост.

- Ако търсите нещо специфично, вижте дали няма да отидете в новия магазин втора употреба, преди да купите нов артикул.

- Гледайте състава на дрехите си: избягвайте токсичността и изкуствените материи. Наблегнете на естествени и биоразградими материали.

- Пазарувайте производство от страната, в която живеете. 

- Купувайте качество. Избирайте правилните дрехи, които ще устоят на тенденциите и времето и с годините ще изглеждат добре.

- Спестете си торбчките и допълнителните опаковки когато пазарувате. Носете си текстилна торба и избирайте покупките си вътре.

- Опитайте се да преместите по-рядко и използвайте услугите за химическо чистене само при необходимост.

- Отнасяйте се добре с дрехите си и ги пазете. Така няма да ви се наложи да пазарувате толкова често.

И не се уверявам - готино е да се грижиш! Това важи за всеки един аспект в живота ви - храни, козметика и разбира се - модата.

     

 

Източник: Младежки

 

 
АКСЕЛ ХАРДИ ПРЕДСТАВЯ
екологична Колекция „Засади дърво – създай бъдеще!” 
 
Силвия Тодорова
 
Дизайнерката Аксел Харди, носител на приза на Академията за мода – „Златна игла 2019“ в категория „Модна иновация“ ще представи своята най-нова екологична колекция по време на първата вечер от седмицата на модата на 17 септември 2019 г. Колекция за сезон есен/зима 2019/2020 – „Засади дърво – създай бъдеще“ (Засади дърво – създай бъдеще) изразява концепцията на дизайнерката и нейната реакция, породена от следене на промените в климата.

 

„Нека модата създава красота на планетата, а не замърсяване! Всеки може да засади поне едно дърво и това е от основното значение. Поради това избрах символът на тази колекция да е дървото, което ни дарява с кислород, след като вдишва вредните емисии. За мен екологичната мода не е просто актуална тема, а мисия, която следва през последните 20 години в работата си. Помислям, че хората днес са силно отворени към нови предложения и роли на дизайнерите е да им предложат качествени алтернативи в модата.“, споделят дизайнерката Аксел Харди. 
 
Дървото и клоните присъстват като декоративни елементи в следващите визии от колекцията „Засади дърво – създай бъдещето". Идеята е всяка част от облеклото с този да ни напомня за нашия човешки дълг да се грижим за общия дом, в който живеем. Екологичното производство винаги е приоритет в работата на Аксел Харди чрез използване на естествени суровини и материали. С цел да се използва минимално използване на пластмаса, полиестер и поиамид, дизайнерката използва вместо копчета и ципове – шнурове, връзки, плетени и копчета от слюда. , конопените и вискозните прежди от целулоза, които Аксел Харди използва, се разграждат до три месеца. Също така при органичното багрене в земята не отиват вредни химикали.за който използва и най-малките размери материали и такова производство на марката AXEL HARDY е на практика почти безотпадно.
 

 

 

Друга съществена част от специалната колекция са визиите, представляващи рециклирани облекла. Използвани са нови непродаваеми съвети модел или размер на джинси на световните марки. С идеята да не се изхвърли в земята като боклук, те заживяват нов живот, съчетани с плетива от прежда, което е регенерирано и направено от дънкови отпадъци. Колекцията включва също така нова линия връхни облекла – двулицеви и мултифункционални, съчетават се с тесни меки рокли, панталони, поли, раздвижени пончота и блузи. Цветовете са в синхрон с природата и създават усещане за уют и комфорт, наред с това и различно.
 

 

Снимки: 
1 - Дизайнерката Аксел Харди, носител на „Златна игла 2019“ в категория „Модна иновация“.
2 – 6. Облекла от колекция „Еуфория“, представена по време на ревю-спектакъла на „Златна игла 2019“.
3 - Дизайнерката Аксел Харди и проф. Любомир Стойков, председател на Академията за мода.
Фото: © Антон Марков / Академия за мода
Фото: © Хайлайф / Академия за мода 
 

 

Източник: Fashion.bg - Българският моден портал

 

 

СЪЗНАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

НА H&M

 

В H&M сме посветени на свободната мода на добри цени по устойчив начин. Всички наши продукти са изработени с внимание към хората, които ги създават, и към околната среда. 

 

Дрехи, изработени от устойчиви материали, могат да бъдат намерени във всичките ни продукти групи през цялата година - вижте нашите зелени етикети Conscious! Кои дрехи наричаме Conscious? За да получите зелен етикет, даденият продукт трябва да съдържа поне 50% устойчиви материали, като органичен памук или рециклиран полиестер, но много от дрехите, нито съдържа повече от това. Единственото изключение е рециклираният памук, който може да състави само 20% от продукта поради ограниченията за качеството. Ние обаче работим с иновации, за да увеличим този процент възможно най-скоро. За да оценим материалите, използваме данни на трети страни и външни сертификати.

 

Това включва отделни LCA, както и външните материални показатели въз основа на данните от LCA, като например Индексът за устойчивост на материалите (MSI) от Коалиция за устойчиво облекло (SAC). Насърчаваме производителите на материали за използване за MSI, като предоставяме вашите данни и прозрачността им е сравнително ориентирана, така че ние и другите да можем да вземем по-добре информирани решения.

 

В допълнение към LCA се оценяват теми като хуманно отношение към животните и материалната етика.

 

П амук

Памукът е суровината, която използваме най-много. Въпреки това, памукът е и издирвателна стока в цялата верига на модната стойност. За растежа му е необходимо много вода, което осигурява справедлив доход за фермерите от памука не винаги е лесно. Нашата цел е памукът в нашия асортимент, за да бъде устойчив снабден до 2020 г.

 

Рециклиран полиестер

Полиестерът е изкуствено влакно, произведено от масло, което се използва широко в целия свят, особено често срещано в спортните дрехи. Рециклираният полиестер е по-устойчив вариант от конвенционалния полиестер и се образуват отпадъци от отпадъци, като маслена основа като например бутилки от PET - начинът да се попадне на пластмасовите в депата.

 

Рециклиран полиамид

Полиамидът е друго популярно влакно на маслена основа, често използвано за изработка на бельо и чорапогащи, но и връхни дрехи. Получаваме нашите рециклирани полиамиди от материали като стари рибарски мрежи и килими. Ние също така използваме остатъчните отпадъци от производството, начина за спестяване на природни ресурси и намаляване на това, което се озовава в депата.

 

Лиоцел

Lyocell е влакно, направено от целозата, идваща например от дърветата. Това е възобновяем материал, идващ от източници, които изискват малко или никакво напояване или пестициди, което го прави по-устойчив вариант от памука. Ние използваме главната лиоцелна влакна с марка TENCELTM, която получава от устойчиви източници на дървесина, това се произвежда в процес на производство, затворен в околната среда, който преобразува дървената маса в целулозна влакна.

 

Рециклирана вълна

Рециклираната вълна е идеална за по-тежки дрехи на открито. Произхожда от отпадъците или съкращенията, създадени по време на производството, или от дрехите, събрани чрез нашата инициатива за събиране на дрехи. Рециклирайки вълна, спестяваме суровини и намаляваме това, което се озова в депата. Използваме и рециклирана вълна в плетени пуловери, шапки, ръкавици и шалове.

 

Бяло бельо

Спалното бельо е красив и поддържащ материал, произведен от ленени растения, органично ни бельо произлиза от растенията, отглеждани без химически пестициди или торове, благоприятно както за здравето на фермерите, така и за околната среда. Материята е със същото високо качество като конвенционално бельо, но без никакви генетично модифицирани влакна.

 

Органична коприна

Конвенционалната коприна идва от копринените червеи, живеещи в черницата. Органичната коприна гарантира, че черничевите животни, в които живеят копринените червеи, се отглеждат по екологичен начин, като се използват естествени и устойчиви техники за отглеждане. Органичната коприна има високо качество като конвенционалната коприна.

 

 

 

Източник: H&M

 

 

 

Еко мода

 

Самоуважаващият се човек, по всякакъв начин, трябва да се грижи за околната среда и бъдещето на нашата планета. Как ще продължите да живеете в поколението зависи само от себе си и рационалното използване на природните ресурси е основната задача на човечеството като цяло. И модната индустрия не е изключение. Това е място, където еко модата идва на подиума, като задачата е да се грижи за природата и здравето. Подобни линии на облеклото днес произвеждат всички повече дизайнери, а женската еко-мода се развива по-интензивно всяка година.

 

Живот в стила на еко

 

Основното събитие в света на модата в стила на еко ещото шоу в Париж, което се нарича впечатляващо модно шоу. Какво е еко стил в дрехите? Както вероятно сте предположили, това е по-скоро начин на живот, начин на мислене на индивида, концептуален дълбок подход. Трудно е да си представим човек, който днес държи дърва или ще ловува, а утре тази група еко-облекло. Има основни знаци, които определят екологията на дрехите:

  • здравеопазването в съчетанието с важното използване на природните ресурси в производството на производство в основна идея;
  • етническите тънкости и традиционните техники от предишното поколение да се следят, бродерията, тъканите, плетените се използват при облеклото;
  • тъканите трябва да бъдат сертифицирани;
  • основният лозунг на производството е идеята за "повторна употреба, намаляване на отпадъците, рециклиране";
  • и, разбира се, еко-режимът включва пълно отхвърляне на животинска тъкан.

Несъмнено тя може перфектно да подобри други стилове и да комбинира идеи. Например изображенията в  бохо стил  с екологично съдържание, ще изглеждат още по-интересно и колоритно, което със сигурност ще се хареса на привържениците в стил Бохо, като правило, за хората творчески и мислещи.


 

 

 

Етикет: еко мода

 

Източник: eMODNO.com

 

 

Дрехи от ненужни материали

 

 

Той твърдо вярва, че изхвърлето от един е съкровище за друг. Името му е Артур Браже и е екодизайнер. Повече от 10 години изработка на дрехи от ненужни материали - вестници, найлон, кашони. Вижте още за нестандартната любов между модата и опазването на природата.

 

Това са част от моделите в колекцията на Артур Браже. Вместо плат, дизайнерът залага на вторични суровини и ненужни материали. ми е да използвам най-вече всички сили, които в най-голям степен замърсяват околната среда като найлон, например. Признава, че в началото е обикалял дори кофите за боклук в квартала в родния Курск. Но с течение на времето това се променя.

 

Артур Браже, екодизйнер: Сега вече имам много съмишленици и те ми носят материали - доста. Така че няма недостиг.

 

Разказва, че нестандартното съчетание на двете му страсти - модата и природата, се случи напълно естествено.

 

Артур Браже, екодизйнер: Като дете много обичах да ходя в гората и да се наслаждавам на природата, на животните. В този момент, когато станах по-голям, започна да ме вълнува друг въпрос - как да запазим тази природа, как да стане по-чисто.

 

Артур вдъхва нов живот на чували от захар, които са ми подарени от фабрика за сладкарски изделия, например. Или е на найлон от оранжерии - което може с години да издържи на времето навън, защо да не може да се включи в есенен шлифер.

 

Кристина Конова, модел: Всичко е измислено - до най-малкия детайл, и е много удобно. На първия поглед никога няма да предположиш, че е от ненужен материал. Трябва да се
гледаш. А иначе е много удобно.

 

Част от моделите на Артур обаче има срок на годност.

Артур Браже, екодизйнер: Най-значима за мен е първата ми колекция, направена преди 10 години, изцяло от вестници. Дрехите все още можете да носите, но отдавнашната им изтича - защото периодът на разлгане на вестникарската хартия е 10
години.

 

Екомодата на дизайнера вече е популярна сред ценителите на нестандартното не само в Русия, но и в Испания, Полша и Германия.

 

Източник: БНТ

 

Новата колекция на H&M

Съзнателно изключително

 

Новата колекция на H&M Conscious Exclusive ще бъде представена на парти в Лос Анджелис. На събитието присъстваха известни личности, инфлуенсъри и приятели на марката като Ирина Шейк, Дакота Фанинг, Халима Аден и Амбър Валета.

 

 

Пролетната колекция H&M Conscious Exclusive 2019 използва надеждната лечебна сила на природата като устойчиви материали и процеси за устойчиво на модата. Колекцията ще се предлага в избрани магазини в цял свят и онлайн на hm.com от 11 април.

 

 

 

С колекцията Conscious Exclusive H&M представят новите устойчиви материали за този сезон: Piñatex® – алтернатива на естествената кожа, изработена от целулозни влакна от листа от ананас, пяната BLOOM™ – еластична пяна върху растителна основа, произведена от биомаса от водорасли и Orange Fiber® – устойчива материя, наподобяваща коприна, произведена от цитрусови обелки и оставащи материали от цитрусови сокове.

 

„За тази колекция се фокусираме красотата в природата, която се запомня при принтовете, флуидните силуети, поразителните цветове на палитра и вниманието към детайла. Бяхме развълнувани да използваме за първи път новите устойчиви материали на растителна основа, за да създадем висококачествени, красиви и модерни артикули, които привличат вниманието и съвременното толкова удобно за носене“, казва Ан-Софи Йохансон, творчески съветник в H&M.

   
Колекцията Conscious Exclusive олицетворява баланса между блясъка и иновациите и може да се носи както при поводи, така и в по-спокойни всекидневни моменти.
   

 

 

 

 

 

Колекцията е вдъхновена от красотата на природата около нас и значението на природата за сега благосъстояние. Минералите, създадените и растенията са пресовани от дизайнерския екип в жакардови и флуидни материали с принтове. Цветовата палитра включва лавандулови, пясъчни, наситени светлосини, петроленосини, кораловорозови, а също и черни, златисти и сребристи цветове.

 

Сред основните артикули се отличават атрактивното яке от лъскав сребрист Piñatex® и цветната жакардова материя, както и романтичния топ-корсет с голи рамене, изработен от Orange Fiber®.

   
Роклята-туника с принт на пустинен пейзаж също грабва окото, а сред всички ефирни сили се открояват новият модерен продукт – чехлите за басейн, произведени от пяната BLOOM™, които придават непринудено настроение на всяка визия.

 

Източник: сп. Жената днес април-май 2019 г

 

 

 

Kurland представя отговорните си марки дрехи за деца

Kuniboo и Hip&Hopps

 

сп. Журнал за жената, бр. 7/2019 г

 

 

Биооблекла се оценява на текстилното изложение в Пловдив

 


Облекла на някои наши модели ще бъдат

демонстрирани на изложението в Пловдив

 

Дрехи за добро настроение, от здравословни платове ще бъдат показани на изложението ''ТексТейлър Експо 2018'', което ще се проведе от 8 до 10 ноември в пловдивския панаир. През дефилетата на проекти през този ден ще бъдат представени на явените и на бъдещите дизайнери, като се акцентира върху творческите експерименти и биотенденциите в съвременния свят.

 

Колекцията на Мариана Атанасова включва спортно-елегантни облекла от естествени материали, които при допир с тялото оказват благотворно влияние. За усилване на ефекта се използва похвати от цветотерапията, известно със своето антистресово въздействие. Благодарение на добрите цветови комбинации и липсата на изкуствени основи облечете се грижата и за стила, и за здравето.

 

Специално за изложението е подготвената колекция „Културни платове“ на Калина Стоянова, а посетителите ще могат да продължат творческия процес за създаване на елегантни тоалети и плащания. Вдъхновение от природата, необичайни конструкции и първокласни тъкани отличават тези модели.

 

В колекцията ''Метаморфози'' на Искра Петрова е използвана иновативна текстилна технология - реже от текстилно фолио и фиксация с термопреса върху кадифе. Дизайнерката е успела да се отличи от световните състезания в Лос Анджелис и Пекин, а международните признати колекции могат да се видят на щанда. В тях се акцентира на индивидуалността, лукса и комфорта.

 

Есенно-зимна визия за съвременната градска жена предлага Христина Тонева в колекцията си ''unAltred'', вдъхновена от биотенденциите в начина на живота. Дори копчетата са не от пластмаса, а от естествения кристал сапфир. Използвани са старинни техники и багрене с чай, за да се съхрани натуралността.

 

Старт-ъп зоната е определена за творби на изгряващи дизайнери. Сред тях е Цветелина Валентинова, която е разработила линия от връхни облекла с името ''Полихроморфос''. В нея се съчетава две теми: ''Биофилия'' - любов към живота и природата, стремеж към съзидание и ''Култура''. Моделите са предназначени за дами, които обичат смелите експерименти.

 

Своята креативност и нови виждания за модата ще демонстрират студенти от четири висши училища чрез реализирани проекти, които ще бъдат на ревюто на 9 ноември. Провокативна е и колекцията ''Есен-зима 2019/2020'' на дизайнерката Пламена Динева.

 

Наред с експерименталната мода, ще бъдат представени и най-новите предложения на утвърдените български производители. Сред тях е компания, чиито модели носят много наши певци, телевизионни водещи, манекенки и други популярни личности. Под мотото ''Свободен дух'' са разработени изделия от друга известна фирма, която пуска комбинации от машинно плетиво с подходящи стилни обувки, чанти и аксесоари.

 

в. 24 часа, Анелия Пенчева

 

 

ЗЕЛЕНА МОДА - ЕКО ГАРДЕРОБЪТ МИ

 

Зелените етикети отличават еко дрехите от биопамук от останалите. Едно ново, зелено поколение дрехи – дрехи, създадени с грижа за планетата. За да се отгледа памук за една тениска, върху реколтата се изсипват 100-150 грама химикали. Те веднага попадат в хранителната верига, защото освен всичко друго остатъчната суровина от памука се използва за фураж.

 

Еко обувките El Naturalista от Испания не са само ултрамодерни, но и изключително екологични. Правят се от естествени материали, които се разлагат и преработват лесно и без употребата на токсични бои. Подметките им са изработени от рециклирана гума, а стелките са от корк. Кожата е импрегнирана със зехтин.

 

МАНОЛО БЛАНИК ПРЕДСТАВИ ЕКООБУВКИ

Изработени са от кожата на вида на рибата, която е отпадъчен продукт на технологичната промишленост. Легендарната марка обувки Manolo Blahnik, която у нас стана известна главно от сериала „Сексът и градът“, за първи път пуска на пазара на екообувки. Обувките са изработени изцяло от непотребна кожа от рибата тилапия, корк и лико и ще се продават срещу 895 долара.

 

Източник: http://inews.bg

 

 

МАЛКАТА ЗЕЛЕНА РОКЛЯ "ЗЕЛЕНОТО Е НОВО ЧЕРНО" - в това е убедена дизайнерката и художничка Никол Декстрас. Този цитат не е просто оксиморон, истинският слоган на необикновената арт колекция от рокли, създадена от естествени материали, която се нарича "Little Green Dresses". Никол реши да преосмисли концепцията за малката черна рокля от гледна точка на екологията. В нейната колекция липсват и черният цвят, и тъканите. Поради това създават и носят аромати на лечебни растения, диви цветя и пресни плодове. Всички 21 рокли от колекцията са създадени от естествени "съставки". Малки зелени рокли са създадени специално за изложбата Earth Art Exhibition. Всяка рокля е предназначена за конкретен човек и дори всяка дреха е надписана с името му. Работата по естествените дрехи никак не е малко. 

 

 

ВИСШАТА МОДА И ЗЕЛЕНИЯ СВЯТ- ВИВИАН УЕСТУУД ПРАВИ ШИКОЗНА ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

ОТ РЕЦИКЛИРАНИ ЧАНТИ

 

Няма начин да не сте чували за Вивиан Уестууд, дива, екстравагантна, британска дизайнерка с розова коса, която е пионер на модата от времето на зараждането на фънк манията. Извинете ни, тя практически създава фънк рока и със сигурност облече първите в този музикален жанр

 

 

Уестууд е известен със своето екстремистко мислене. Вивиан участва в Ethical Fashion Africa Project със своите тримитирани серии чанти, създадени от рециклирани материали. Има три стила, които са подходящи за уникални чанти. Gaia е направена от стари, разкъсани сафари палатки. Другата чанта, която наподобява банер, е изработена от рециклирани материали, използвани за реклами. чанта струва 158 долара и събраните средства отиват изцяло за важното бизнес начинание.

 

Това не е благотворителност, а работа. Програмата за връзки с международни дистрибутори и модни магнати от бляскавия свят на лукса с бедните, живеещи в нището общество. Проектът се обобщава с идеята, за да позволи на международните модни компании да развият продуктови линии, които въплъщават уменията и материалите на хората от Африка, тяхното общество и дизайнери. По този начин хората от целия свят предоставят ръката на бедните в Африка и способстват за по-добрия живот на нуждаещата се част от нашето общество. Чрез поръчки към компанията като тази на Вивиан Уестууд, някои от най-бедните хора в света ще имат достъп до работа и доход , което впоследствие спомага за по-добрия живот на едно цяло общество.

 

 

“ЗЕЛЕН” ГАРДЕРОБ – КАК ДА СЕ ОБЛИЧАМЕ ЕКОЛОГИЧНО

 

Популярните напоследък призиви “Go Green” и “Зеленото е новото черно”, отнесени към дрехите, не означават, че трябва да се обличате в зелено. Как се прилагат те към облеклото? Покрай възобновите енергийни източници, шума около електрическите автомобили, био съхранявайте и органичната козметика, разбирането за текстилната промишленост като възможност за екосъзнание отстъпва на заден план.

 

Ако модните тенденции са нещо краткотрайно, то замърсяването напълно не е. За негативните ефекти върху нашето здраве и малко среда в резултата на модната индустрия си дава сметката много хора. Споменавайки “нашето здраве”, по-скоро се отчита ефектът върху вредните бои и химикали в тъканите, отколкото неблагоприятният резултат за околната среда.

 

Какво говорят цифрите?

- 30,5 кг. е количеството дрехи и платове средно извлечени от един американец за една година. За България няма данни, но масовият потребител тук също трупа дрехи, които не носят често, и в крайната сметка ги изхвърлят.

 

- 16 % от всички селскостопански химикали се използват само за отчитане на памука, 25 % от инсектицидите, също могат да се използват само за него.

 

- 150 грама е количеството химикали (пестициди и стимуланти), използвани за отглеждане на памук само за една тениска.

 

- 47% високотоксичните химикали се използват за отчитане на памука, което също е вероятни причини за злокачествени заболявания при хората, според Американската агенция за защита на околната среда.

 

- 67 милиона случаи на смъртни случаи на птички годишно, приписвани на пестицидите; пестицидите са заподозрени и за някои аномалии при пчелите, жабите и др.

 

Пестицидите, използвани за отглеждане на памук, замърсяват почвите, водите, а оттам и цялата екосистема в района на паметното поле, тровейки живите организми. Попадат в памука, следователно и в дрехите, които носим, ​​излагайки на опасността за здравето ни.

 

Еко-поведението, свързано с нашия гардероб, се отнася не само към покупката на дрехи, но и грижата, и поддръжката им, както и животът им след като спрем да ги носим. Ето 10 трябва, към които може да се придържаме, за да сме по-спокойни за здравето си и за екологичния отпечатък, който оставя нашите клиенти интерес към модата:

 

1. Да купуваме дрехи от органичен памук

 

Сувенирите на големите спортни турнири вечер са “зелени”.

 

Напоследък по етикетите на дрехите е изписано, когато те са произведени от органичен памук (Органичен памук). При отглеждането на памук по стандартен начин, се използва често много вредни химикали с негативни ефекти. Производителите на органичния памук използват методи, максимално щадящи околната среда и поддържат плодовитостта на почвата по естествен начин. Световното производство на органичен памук се увеличи с 53 % през последната година, а продажбите са скочили около 4-5 пъти. Вече и в България да се намерят дрехи с органичен произход. Обаче трябва да сме бдителни за това, какво точно означава “органичен” , за да сме сигурни, че носим чисти дрехи. Дори и от органичен памук, за съжаление, тениската пак може да е пълни с химикали от боите и процеса на производство. Погледнете добре етикетите и стандартите,

 

2. Новите материи – да ги срещам с интерес, но и с внимание
Расте въодушевлението около бамбука, соята или друга подобна иновативна суровина за платове. Идеята е да се намерят алтернативи на конвенционалните тъкани, които често се произвеждат от суровини като петрол. Бамбукът, например, звучи чудесно: това е бързо растящо растение, независимо от химическата подкрепа и красиво падащ по човешките форми, когато е под формата на плат. Проблемът е, че бамбуковите плантации могат да изместят естествените гори, а събирането му и производството на нишки са често засяващи и нерегулирани. Същото е със соята, царевицата и други. Но чудесна алтернатива са добре познатите лен, коноп и рамия например. Както винаги, трябва да купуваме с Мисълта, да не се хвърляме за големи покупки, само защото етикетите на стоките са „еко“.

 

3. Пазаруване по план
Навлизането на една дреха в живота ни е почти като осиновяване. Трябва да се грижим за новата ни любима дреха подобно, за да удължим максимално живота й. Въздържането от импулса да купим може да звучи отегчително, но колко вълнува е шкаф, пълен с неща, които не ни вършат работа? Ако знаем точно какво търсим преди да купим, ще спестим време и бъркотия. Ако дадем отрицателен отговор на следните два въпроса: “ Дали наистина ще искам да нося това бюстие, украсено с изкуствени камъчета, поне две години?” или: „Мога ли евентуално да възнамерявам да използвам на работа”, то по–добре е да се откажем от покупката.

 

4. Да пазим и обичаме дрехите си

Когато се приберем вкъщи, е хубаво да се преоблечем с удобни домашни дрехи. Домакинската работа с официални дрехи не е полезна нито за дрехите, нито за нас самите. Когато се появи малък проблем с дрехата, най добре е да я занесем на добрия шивач, който може да включи дефекта в ефекта.

 

5. “Не” на химическото чистене
Макар че индустрията доста се разви и подобри от 1992 г. насам, все още има голяма вероятност ателието за химическо чистене на съседния ъгъл да използва тетрахлороетилен, известен канцероген. За предпочитане е ателие, което работи с течни въглеродни техники или “влажно почистване”. Много дрехи, за които е указано химическо чистене, могат да бъдат ръчно прани, особено коприна, вълна и лен.

 

6. Дрехи втора ръка вместо винтидж - по-добрият вариант
Хората разчистват гардероба си по най-различни причини и много рядко го правят е поради “износване”. Трябва ли да се стремим към винтидж тоалети (дрехи, произведения в ограничени бройки) достойни за церемонията за Оскарите? Ако изберем, примерно, запазени дънки “втора ръка”, това дава втори шанс на дрехата и щади природата. Можете да се сдобиете с това, което търсите, от магазини “втора ръка” и да дадете втори живот на захвряната одежда.

 

7. „Да” на разумното пране
. Изисква много вода и енергия. Пране на най-ниската възможна температура с препарати без фосфати и с биоразградими съставки е добра и първа стъпка (вече се предлага такава на българския пазар). Простиране вместо сушилня - също. Петната може успешно да се премахне с нетоксични препарати или бабешки рецепти. А при закупуване на нов сертификат Energy Star или клас АА+, гарантира нейната енергийна ефективност.

 

8. За да избегнете дрехите, произведените с трудовия труд
. Конвенционалните производители на дрехи може да не се обявяват, но другите, спази споразуменията за честна заплата и нормални условия на труда, които използват този факт за рекламата. Кой и при какви условия произвеждат дрехите на любимите ни марки може да се провери на сайта Behind The Label .

 

9. Старите ни дрехи – подарък за някой друг
И краят, когато вече не желаем да използваме нашите дрехи, има много хора, които биха им се зарадвали искрено. Домове за деца и възрастни в неравностойно положение, семейства с малки деца, по–слабата ни братовчедка или сайтът podariavam.com - можете да сте пред нас.

 

10. Да изберем българското винаги
, когато има възможност и търсеното от нас отговаря на критериите ни за качество, е добре да се използва местното производство. Най-малкото се спестява голямо количество въглеродни емисии, изразходвани при логистиката.

 

Виктория Костова

Източници:  planetgreen.discovery.com;
pollutionissues.co.uk
ota.com