Зелени новини

 

Нов доклад очертава пътя на Европа

към икономически ефективно зелено бъдеще

 

Capgemini Invent представя 55 проекта, които могат да доведат до създаването на 12,7 млн. нови работни места и пазар на стойност близо 800 млрд. евро

 

Организацията за цифрови иновации, консултации и трансформация Capgemini Invent публикува нов доклад, който се фокусира върху 55 проекта за чисти технологии, които могат да ускорят икономическото възстановяване и да помогнат на Европа да постигне целите си относно емисиите на парникови газове през следващите години. Докладът, озаглавен Fit for Net-Zero: 55 Tech Quests to Accelerate Europe’s Recovery and Pave the Way to Climate Neutrality, служи като ръководство за политиците и инвеститорите и предлага проекти, които да бъдат добавени към плана на Европейската комисия (ЕК) за възстановяване в размер на 750 млрд. евро, който цели едновременно да подпомогне европейската икономика и да я трансформира до 2050 г.

 

Проучването е поръчано от Breakthrough Energy, мрежа от организации, основана от Бил Гейтс и водещите световни технологични и бизнес лидери за ускоряване на прехода към чисто енергийно бъдеще.

 

Държавите членки на Европейския съюз (ЕС) ще започнат да представят своите национални планове за възстановяване и устойчивост от 15 октомври. Съществуват редица въпроси, които трябва да бъдат разгледани, включително дали техните планове са в съответствие със законодателството на ЕС в областта на климата.

 

Докладът на Capgemini Invent изследва и анализира съществуващи и бъдещи технологии в пет взаимосвързани икономически области: енергетика; сгради и строителство; промишленост; транспорт; храна и земеделие. 

 

 

Въз основа на това изследване Capgemini Invent идентифицира 55 технологии, които най-вероятно ще доведат до резултати с нужните скорост и мащаб. Тези проекти имат потенциал да създадат пазар на беземисионни стоки и услуги на обща стойност до 790 млрд. евро брутна добавена стойност годишно, да намалят емисиите с 871 тона въглероден еквивалент и да създадат близо 13 милиона работни места до 2030 г. както чрез нови позиции, така и чрез трансформация на съществуващите. С течение на времето всяко евро, вложено в това портфолио от чисти технологии, се очаква да генерира 9 евро от бъдещия оборот на европейските пазари до 2050 г. Тези проекти също могат да помогнат за подобряване на качеството на въздуха, безопасността на храните и енергийната независимост в Европа.

 

Изследването заключва, че драстичното намаляване на емисиите е възможно в петте ключови области, като това може да помогне на Европа да намали с 55% емисиите спрямо нивата от 1990 г. до 2030 г. и да осигури климатично неутрална икономика до 2050 г.

 

 

 

В същото време новите инвестиции в иновации ще осигурят нови работни места. 55-те проекта ще изискват около 144 млрд. евро публични и частни инвестиции годишно и ще подкрепят 12,7 млн. нови специализирани и устойчиви работни места.

 

Източник: Investor.bg

Автор: Аспарух Илиев

 

 

Габрово спечели екологичната награда на

Европейската комисия – „Европейски зелен лист“ за 2021 г.

 

 

 

Габрово спечели екологичната награда на Европейската комисия – „Европейски зелен лист“ за 2021 г. заедно с парична премия от 75 000 евро. Новината за медиите оповести Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в местната общинска администрация. Другият носител на приза стана град Лапеенранта от Финландия.

 

Победителите бяха обявени от Европейския комисар по околната среда, океаните и рибарството Виргиниус Синкевичус на официална церемония снощи. Събитието се излъчваше на живо онлайн от португалския град Лисабон, който е Зелена столица на Европа за 2020 г.

 

„Този успех е резултат от работата на моя екип и на всички хора, които работят за зелената трансформация на градската среда в Габрово. Вярвахме, че заслужаваме наградата и сме щастливи, че усилията ни бяха високо оценени. Надяваме се, че ще имаме шанс в бъдеще да споделим нашите идеи и проекти с други градове в Европа.“, каза кметът Таня Христова по време на награждаването. С нея присъстваха председателят на Общинския съвет инж. Климент Кунев, зам.-кметът Мария Йозова и екипът на Община Габрово.

 

В рамките на церемонията френският град Гренобъл беше обявен за следващата Европейска зелена столица за 2022 г.

 

Това е третото кандидатстване на нашия град за престижното отличие. От общо 18 участници до финалния етап бяха допуснати пет града, сред които датските Елсинор, Нюборг и Ринкобинг-Скьерн.

 

След първото ниво на техническо оценяване Габрово бе с най-висок резултат от 36 точки. Той е и единственият град от Централна и Източна Европа, който е печелил наградата в нейната петгодишна история. Акцент в концепцията са постиженията в енергийната ефективност, благоустрояването на градската среда, придобивките в обществения транспорт, разделното събиране на отпадъците и кампаниите с гражданите.

 

С титлата Габрово се ангажира да продължи развитието на екологичните политики и да реализира инициативи за подобряване на околната среда. Конкурсът „Европейски зелен лист“ е отворен към градове с население между 20 000 и 100 000 души.

 

Инициативата оценява постигането на ,,зелен растеж“ и отличава града, приложил най-добре зелените идеи. Победителите поемат ролята на посланик и насърчават други градове да последват техния пример.

 

Източник: Gabrovonews

 

 

 

 

 

Нова Покана за Набиране на Проекти по

Инвестиционна Програма за Климата – Електромобили

 

 

 

За девети път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК).

 

Набирането на проекти по схемата започва от 1 септември. За финансиране могат да кандидатстват централната администрация, териториалните ѝ подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

 

Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили e в размер на:


– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 (4+1 места) и N1;


– 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1(4+1 места) и N1;


– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.


– 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N;


– 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

 

Всички необходими за кандидатстване документи за кандидатстване са публикувани в раздела „Документи“, към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили.


Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 01.09.2020 г. и е с краен срок на приемане на документи 30.10.2020 г.

 

Във връзка с изпълнение на одобрения от УС на НДЕФ План за дейността за 2020г., Фондът отправя нова 2 покана за набиране на проекти в рамките на ПМПК.

 

За финансиране могат да кандидатстват публични институции и юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите, писмено номинирани от членовете на УС на НДЕФ. Член на УС на НДЕФ може да номинира по един проект в рамките на действаща Покана за набиране на проекти по ПМПК. Може да намерите поканата и документите в раздел „Документи„.

 

Източник: Национален доверителен екофонд

 

 

 

ГРАФИК НА МОБИЛЕН СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА ЗА М. ОКТОМВРИ 2020 г.

 

 

 

Нови четири площадки с подземни контейнери

има вече Габрово

 

 

Изградени са нови четири площадки с подземни контейнери в Габрово, а от понеделник, 28 септември, те ще могат да бъдат ползвани от гражданите. Така общият брой на подземните площадки в нашия град става шест. Новите подземни съоръжения за разделно събиране на отпадъци са разположени на ул. „Свищовска“ №81, ул. „Младост“ №5, №12 и №57.

 

На всяка от тях са поставени по три контейнера – два за рециклируеми отпадъци и един за биоразградими отпадъци. Вътрешността на всеки от новите съдове представлява специализиран чувал с обем от 3 куб. м., изработен от полиетилен с висока плътност, непозволяваща пропускане на течности и въздействие на атмосферните условия.

 

Контейнерите са на 2/3 от размера си вкопани в земята, като изхвърлянето на отпадъците става чрез капак с ръчно повдигане, разположен върху надземната част на съда. В приемното отделение на контейнерите е монтирано специално съоръжение, недопускащо директен достъп до съдържанието им, а затварянето на капака се осъществява с механизъм за плавно спускане. Видимата част на съдовете представлява метален корпус със стоманени секции, които освен чисто естетична функция, имат и важното предназначение да предотвратят злонамерени действия.

 

 

За ясното указване на вида отпадък, който трябва да се постави в съответния контейнер, върху надземната част на съдовете са поставени информационни стикери, а капаците са в съответните цветове – жълт за рециклируеми и кафяв за биоразградими отпадъци.

 

Новите подземни съоръжения са финансирани от бюджета на Община Габрово и са изработени от сръбската фирма „Корали“ ООД, избрана след процедура по ЗОП.

 

Подземните площадки осигуряват надеждното събиране на отпадъци, свеждат до минимум появата на неприятни миризми и предотвратяват разпиляването на отпадъци около съдовете. Наблюденията показват, че при подземните съдове, разделното събиране на отпадъци се осъществява с много по-високо качество и повече ангажираност от страна на жителите.

 

Община Габрово напомня, че разделното събиране на отпадъци е задължително, а поставянето на отпадъци извън съдовете за смет е забранено.

 

Източник: Gabrovonews

 

 

 

Ненужни дрехи и обувки вече се събират в

Габрово за рециклиране

 

Първите осем специализирани контейнери вече са разположени в различни квартали

 

В Габрово вечесе събират за рециклиране и оползотворяване отпадъци от текстил, облекло и обувки. Системата се изгражда от  Община Габрово и „М-текс рециклиране и текстил" ООД. Тя включва специализирани съдове за разделно събиране на ненужни дрехи и обувки и ще помогне за затварянето на жизнения им цикъл по екологичен начин.

 

Местата на които ще бъдат разположени осем от специализираните съдове са: бул. Могильов ( контейнерната площадка до градинката срещу блок Катюша), ул. Константин Иречек (до БЧК), бул. Столетов с ул. "Китка" (площадка срещу ОУ "Христо Ботев"), бул. Трети март 25/27 (контейнерна площадка), ул. Д-р Тота Венкова (контейнерна площадка до автобусната спирка), ул. Чардафон (контейнерна площадка до стълбите за Летния театър),  ул. Чайка с ул. Мирни дни, блок Здравец, ул. Ал. Стамболийски (контейнерна площадка до спортната площадка с фитнес уреди). Ненужни облекла могат да се предават и в мобилния пункт.  В него могат да се предават разделно събрани битови отпадъци: пластмаси, хартия, метал, стъкло, текстил, фритюрна мазнина, батерии, излезли от употреба дребни електрически уреди, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони и опаковки от препарати. В 17 дни от месеца от вторник до събота (включително) от 14:30 до 18:00 часа бусът на мобилния пунк ще бъде на различни места в кварталите на Габрово. Графикът е достъпен чрез интернет страницата на Община Габрово.  Ще се приемат разделно събрани отпадъци от домакинствата по предварително подадени заявки на телефон 066 985 029.

 

 

Еко Новини търси обективната гледна точка в екологията. Подкрепя развитието на регионите в България и отразява събития от цялата страна. Целта е заедно да опознаем България и нейната прекрасна природа.  Приоритет е информираността за намеренията на институциите, организациите, бизнеса и хората.

 

 

Почва е доброволческа хрумка. Това, което правим тук, е да открием местата и събитията в Област Габрово, които ни помагат да сме по-добри с природата около нас, да правим отговорни избори всеки ден и да събираме идеи как да стане това на практика. Всеки един от Вас може да сподели тук своя опит с живот с по-малко отпадъци; местата в областта, които спомагат за това; активности, в които можем да се включим, за да подкрепим приоритета си - да правим и изхвърляме все по-малко боклук в околната среда!